13. Έως πόσα Domains δικαιούμαι να έχω υπό την κατοχή μου ;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (.gr) της ΕΕΤΤ Άρθρο 4, παρ. 8 αλλά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τα ονόματα (.eu) και (.com) δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των Ονομάτων που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;