2.00€
Μηνιαία
vCard
100 MB χώρος
1 GB Μηνιαία Κίνηση
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός Ftp
1 Parked Domain
 
 
3.00€
Μηνιαία
Dynamic
200 MB χώρος
3 GB Μηνιαία Κίνηση
2 Λογαριασμοί Email
2 Λογαριασμοί Ftp
1 Βάση MySQL
1 Parked Domain
 
14.00€
Μηνιαία
World
1000 MB χώρος
40 GB Μηνιαία Κίνηση
5 Λογαριασμός Email
5 Λογαριασμός Ftp
1 Βάση MySQL
1 Parked Domain
Wordpress Installed
17.00€
Μηνιαία
Crowd
3000 MB χώρος
50 GB Μηνιαία Κίνηση
20 Λογαριασμοί Email
20 Λογαριασμοί Ftp
1 Βάση MySQL
1 Parked Domain
PhpBB Installed