Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ – Slide

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ

Κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ με πλήρη συμβατότητα και τεχνολογίες που μπορούν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες.

Οι οδηγίες εναρμόνισης με το πρότυπο WCAG είναι πολλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν απλή διαδικασία. Η φιλοσοφία του προτύπου WCAG ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση στην κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ, και σε συνδυασμό με διάφορες τεχνολογίες που έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), καταφέρνουν και διευκολύνουν την πρόσβαση και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Το πρότυπο WCAG, θέτει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει μια ιστοσελίδα ώστε να χαρακτηρίζεται ως φιλική προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Η κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ διευκολύνει την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες (ΑμεΑ), οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες αυτές με εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) αναπτύχθηκε και έγινε γρήγορα το κυρίαρχο εργαλείο του Διαδικτύου, συνδυάζοντας πολυμέσα και συνδέσμους, παρέχει ένα τεράστιο όγκο εκπαιδευτικών, εμπορικών και ψυχαγωγικών πόρων.

Μεγάλο μέρος αυτής της δύναμης, προέρχεται από το γεγονός ότι παρουσιάζει τις πληροφορίες του σε διάφορες μορφές, ενώ ταυτόχρονα οργανώνει αυτές τις πληροφορίες μέσω συνδέσμων.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Σύμβολα ΑμεΑ

Δυστυχώς όμως, λόγω της φύσης των πολυμέσων του διαδικτύου και του φτωχού σχεδιασμού ορισμένων ιστοσελίδων, πολλοί χρήστες του Διαδικτύου δεν έχουν πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των πόρων που προσφέρει αυτό το επαναστατικό εργαλείο.

Μερικοί χρήστες του διαδικτύου δεν έχουν την δυνατότητα να βλέπουν εικόνες και γραφικά, να ακούνε ήχους ή ακόμα και να χρησιμοποιούν το ποντίκι, ενώ άλλες κατηγορίες ανθρώπων πάλι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλοήγηση σε ιστοσελίδες που είναι κακώς οργανωμένες με ασαφείς οδηγίες, λόγω του ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτά είναι απλώς ένα μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) και είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο να γίνει η ιστοσελίδα σας πιο προσβάσιμη.

Τα άτομα με ειδικές αναπηρίες (ΑμεΑ) που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, είναι σίγουρο ότι θα την εγκαταλείψουν και θα επισκεφτούν μια ιστοσελίδα πιο προσβάσιμη σε αυτούς.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Ιστοσελίδες ΑμεΑ

Κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ - Τι ακριβώς είναι το πρότυπο WCAG.

Το WCAG είναι ένα τεχνικό πρότυπο και έχει 12 κατευθυντήριες γραμμές που οργανώνονται σύμφωνα με τέσσερις αρχές, για κάθε κατευθυντήρια γραμμή, υπάρχουν τρία επίπεδα το Α, το ΑΑ και το ΑΑΑ.

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρότυπο WCAG 2.1 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να δημοσιευθεί ως επίσημο πρότυπο το 2018.

Κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ - Κατανόηση των τεσσάρων αρχών προσβασιμότητας του προτύπου WCAG.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια επιτυχίας είναι οργανωμένα γύρω από τις τέσσερις αρχές, οι οποίες θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για την πρόσβαση και τη χρήση περιεχομένου από οποιονδήποτε.

Όποιες ιστοσελίδες θέλουν να είναι συμβατές με το πρότυπο WCAG πρέπει να έχουν περιεχόμενο που είναι:

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Check Icon
Πρακτικό.

Τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά και εύκολα στην χρήση τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να μπορούν να χειριστούν οποιαδήποτε διεπαφή χρειαστεί, χωρίς πρόβλημα (η διεπαφή δεν μπορεί να απαιτεί αλληλεπίδραση που ο χρήστης δεν μπορεί να εκτελέσει).

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Check Icon
Συμβατό.

Το περιεχόμενο να είναι συμβατό ώστε να μπορεί να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ποικιλία περιηγητών, συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο καθώς οι τεχνολογίες αναπτύσσονται.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Check Icon
Αντιληπτό.

Τα στοιχεία της πληροφορίας και της διεπαφής χρήστη πρέπει να παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπο που να μπορούν να τα αντιληφθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που εμφανίζονται (δεν μπορούν αυτές οι πληροφορίες να είναι αόρατες σε όλες τις αισθήσεις τους).

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Check Icon
Κατανοητό.

Οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλες τις πληροφορίες καθώς και τη λειτουργία του περιβάλλοντος χρήστη (καθαρά το περιεχόμενο ή η λειτουργία δεν μπορεί να είναι πέρα ​​από την κατανόησή τους).

Εάν κάποιο από αυτά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ορθά, τα άτομα με ειδικές αναπηρίες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο την ιστοσελίδα σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ και Προσβασιμότητα για ΕΣΠΑ - Ιστοσελίδες ΑμεΑ.

Καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ αναφορικά με τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων στο πρότυπο WCAG ΑΑ και WCAG ΑΑΑ, παράλληλα προετοιμαζόμαστε εκτενώς (ακολουθώντας το προσχέδιο) για το νέο πρότυπο WCAG 2.1 το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2018.

Είμαστε πλέον πλήρως εναρμονισμένοι με το πρότυπο WCAG 2.1 και παράλληλα προετοιμαζόμαστε εκτενώς (ακολουθώντας το προσχέδιο) για το νέο πρότυπο WCAG 2.2 το οποίο θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και τα άτομα με αναπηρίες, ο κόσμος του διαδικτύου είναι αχανής και εξελίσσεται καθημερινά, η χρήση του διαδικτύου είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων.

Εμείς στην AiO κατασκευάζουμε ή αναβαθμίζουμε πλήρως την ιστοσελίδα σας, ώστε να πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, ελάτε μαζί μας να κάνουμε τον κόσμο του διαδικτύου καλύτερο, είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας.

AiO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Social Rating
5.0
Based on 53 reviews
Google Rating
5.0
Based on 45 reviews
Facebook Rating
5.0
Based on 8 reviews
Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ
5/5 (98 Reviews)
Διαβάστε από το Blog μας

Ενδιαφέροντα άρθρα για την Κατασκευή Ιστοσελίδων και την Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ

Scroll to Top

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών καταγραφής δεδομένων.