Κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ με πλήρη συμβατότητα και τεχνολογίες που μπορούν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες.

Οι οδηγίες εναρμόνισης με το πρότυπο WCAG 2.0 είναι πολλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν απλή διαδικασία. Η φιλοσοφία του προτύπου WCAG 2.0 ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση στην κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ, και σε συνδυασμό με διάφορες τεχνολογίες που έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), καταφέρνουν και διευκολύνουν την πρόσβαση και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Το πρότυπο WCAG 2.0, θέτει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει μια ιστοσελίδα ώστε να χαρακτηρίζεται ως φιλική προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Η κατασκευή ιστοσελίδων ΑμεΑ διευκολύνει την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες (ΑμεΑ), οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες αυτές με εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) αναπτύχθηκε και έγινε γρήγορα το κυρίαρχο εργαλείο του Διαδικτύου, συνδυάζοντας πολυμέσα και συνδέσμους, παρέχει ένα τεράστιο όγκο εκπαιδευτικών, εμπορικών και ψυχαγωγικών πόρων.

Μεγάλο μέρος αυτής της δύναμης, προέρχεται από το γεγονός ότι παρουσιάζει τις πληροφορίες του σε διάφορες μορφές, ενώ ταυτόχρονα οργανώνει αυτές τις πληροφορίες μέσω συνδέσμων.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ - Σύμβολα

Δυστυχώς όμως, λόγω της φύσης των πολυμέσων του διαδικτύου και του φτωχού σχεδιασμού ορισμένων ιστοσελίδων, πολλοί χρήστες του Διαδικτύου δεν έχουν πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των πόρων που προσφέρει αυτό το επαναστατικό εργαλείο.

Μερικοί χρήστες του διαδικτύου δεν έχουν την δυνατότητα να βλέπουν εικόνες και γραφικά, να ακούνε ήχους ή ακόμα και να χρησιμοποιούν το ποντίκι, ενώ άλλες κατηγορίες ανθρώπων πάλι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλοήγηση σε ιστοσελίδες που είναι κακώς οργανωμένες με ασαφείς οδηγίες, λόγω του ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτά είναι απλώς ένα μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) και είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο να γίνει η ιστοσελίδα σας πιο προσβάσιμη.

Τα άτομα με ειδικές αναπηρίες (ΑμεΑ) που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, είναι σίγουρο ότι θα την εγκαταλείψουν και θα επισκεφτούν μια ιστοσελίδα πιο προσβάσιμη σε αυτούς.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ

Τι ακριβώς είναι το πρότυπο WCAG 2.0.

Το WCAG 2.0 είναι ένα τεχνικό πρότυπο και έχει 12 κατευθυντήριες γραμμές που οργανώνονται σύμφωνα με τέσσερις αρχές, για κάθε κατευθυντήρια γραμμή, υπάρχουν τρία επίπεδα το Α, το ΑΑ και το ΑΑΑ.

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρότυπο WCAG 2.1 βρίσκεται είδη σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να δημοσιευθεί ως επίσημο πρότυπο το 2018.

Κατανόηση των τεσσάρων αρχών προσβασιμότητας και του προτύπου WCAG 2.0.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια επιτυχίας είναι οργανωμένα γύρω από τις τέσσερις αρχές, οι οποίες θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για την πρόσβαση και τη χρήση περιεχομένου από οποιονδήποτε.

Όποιες ιστοσελίδες θέλουν να είναι συμβατές με το πρότυπο WCAG 2.0 πρέπει να έχουν περιεχόμενο που είναι:

Αντιληπτό.

Τα στοιχεία της πληροφορίας και της διεπαφής χρήστη πρέπει να παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπο που να μπορούν να τα αντιληφθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που εμφανίζονται (δεν μπορούν αυτές οι πληροφορίες να είναι αόρατες σε όλες τις αισθήσεις τους).

Πρακτικό.

Τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά και εύκολα στην χρήση τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να μπορούν να χειριστούν οποιαδήποτε διεπαφή χρειαστεί, χωρίς πρόβλημα (η διεπαφή δεν μπορεί να απαιτεί αλληλεπίδραση που ο χρήστης δεν μπορεί να εκτελέσει).

Κατανοητό.

Οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πληροφορίες καθώς και τη λειτουργία του περιβάλλοντος χρήστη (το περιεχόμενο ή η λειτουργία δεν μπορεί να είναι πέρα ​​από την κατανόησή τους).

Συμβατό.

Το περιεχόμενο να είναι συμβατό ώστε να μπορεί να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ποικιλία περιηγητών, συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο καθώς οι τεχνολογίες αναπτύσσονται.

Εάν κάποιο από αυτά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ορθά, τα άτομα με ειδικές αναπηρίες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο την ιστοσελίδα σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ και Προσβασιμότητα για ΕΣΠΑ.

Καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ αναφορικά με τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων στο πρότυπο WCAG 2.0 ΑΑ και WCAG 2.0 ΑΑΑ, παράλληλα προετοιμαζόμαστε εκτενώς (ακολουθώντας το προσχέδιο) για το νέο πρότυπο WCAG 2.1 το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2018.

Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και τα άτομα με αναπηρίες, ο κόσμος του διαδικτύου είναι αχανής και εξελίσσεται καθημερινά, η χρήση του διαδικτύου είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων.

Εμείς στην AiOWeb κατασκευάζουμε ή αναβαθμίζουμε πλήρως την ιστοσελίδα σας, ώστε να πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, ελάτε μαζί μας να κάνουμε τον κόσμο του διαδικτύου καλύτερο, είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας.

Η γνώμη σας μετράει.

Κατασκευή Ιστοσελίδων ΑμεΑ
4.5 (90.17%) 177 votes