Η Φιλοσοφία Μας

Η φιλοσοφία μας, πρότυπη και πρωτότυπη αντίληψη του Νέο – Επιχειρείν, φιλοδοξεί στην καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ώστε να ενεργήσει καταλυτικά στον χώρο που δραστηριοποιείται, στην αλλαγή του παλαιού επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας.

Οι άυλες αξίες της έχουν ως επίκεντρο τον Άνθρωπο. Εμείς στην AiO πιστεύουμε ότι οι Άνθρωποι με την μοναδικότητα της προσωπικότητας του καθενός και η ανθρώπινη γενικά δραστηριότητα είναι αυτή που προσδιορίζει το ρόλο, τη δράση, την εικόνα και την υπόσταση των επιχειρήσεων, καθώς και εκείνες με την σειρά τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας.

Η κουλτούρα της AiO είναι συνυφασμένη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και αποσκοπεί ώστε τα παρεχόμενα προϊόντα προς τους Συνεργάτες-Πελάτες και οι συναλλαγές κάθε είδους να διακρίνονται από την ακεραιότητα, την ποιότητα και τη χρησιμότητα ώστε να ικανοποιείται κατά το μέγιστο η σχέση κόστους – ωφέλειας.

AiO Η Φιλοσοφία Μας

Πεποίθηση μας είναι ότι η γνώση και η εμπειρία πρέπει να διαχέεται προς όφελος όλων, προκειμένου οι άνθρωποι εντός των επιχειρηματικών μονάδων και εν συνεχεία οι επιχειρήσεις, να παράγουν και να παρέχουν υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και προϊόντα.

Αξιοποιούμε αποτελεσματικά συνέργειες, δίκτυα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, παρέχοντας στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

Οι λειτουργίες και οι πράξεις μας, μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχουν αντίκτυπο προς τον άνθρωπο. Συνεπώς ο σεβασμός προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είτε προς τον εργαζόμενο, τον πελάτη, τον συνεργάτη και τον τελικό καταναλωτή είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες.

Η AiO επιδιώκει:

  • Να είναι ενεργητικός φορέας αλλαγής, ανασυγκρότησης και εξέλιξης.

  • Να καταστεί σημαντικός πυλώνας για τη καλλιέργεια υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

  • Να προωθήσει και να δημιουργήσει καινοτόμες δράσεις, εφαρμογές, πολιτικές και διαδικασίες.

  • Να υποστηρίξει την προσπάθεια για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, να προάγει και να ενισχύσει τη διάχυση της γνώσης και των κοινών εμπειριών εκμεταλλευόμενη κατά το δυνατόν καλύτερα, τα οφέλη και τις δυνατότητες των τεχνολογιών.

  • Να παρέχει προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

  • Να είναι πιστή στις αρχές και τις αξίες που αντιπροσωπεύει το όνομα και η φήμη της και να αποτελεί πρότυπο συνεργασίας.

  • Να είστε Συνεργάτες και όχι ευκαιριακό πελατειακό κοινό.

  • Να οικοδομεί με τους Συνεργάτες μακροχρόνιες αληθινές σχέσεις που να ευθυγραμμίζονται με την αποστολή, τις αρχές και τις αξίες μας την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από τη διαρκή και ουσιαστική παρουσία μας.

AiO Η Φιλοσοφία Μας – B2B

Όραμα της AiO είναι να καλλιεργήσει στοχευμένες δράσεις και εφαρμόσιμες ενέργειες προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και η συνεισφορά και συμβολή στην ανασυγκρότηση σε κρίσιμους τομείς της επιχείρησής σας.