Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας, πρότυπη και πρωτότυπη αντίληψη του Νέο – Επιχειρείν, φιλοδοξεί στην καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ώστε να ενεργήσει καταλυτικά στον χώρο που δραστηριοποιείται, στην αλλαγή του παλαιού επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας.

Οι άυλες αξίες της έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Εμείς στην AiO πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι με την μοναδικότητα της προσωπικότητας του καθενός και η ανθρώπινη γενικά δραστηριότητα είναι αυτή που προσδιορίζει το ρόλο, τη δράση, την εικόνα και την υπόσταση των επιχειρήσεων, καθώς και εκείνες με την σειρά τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας.

Η κουλτούρα της AiO είναι συνυφασμένη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και αποσκοπεί ώστε τα παρεχόμενα προϊόντα προς τους συνεργάτες-πελάτες και οι συναλλαγές κάθε είδους να διακρίνονται από την ακεραιότητα, την ποιότητα και τη χρησιμότητα ώστε να ικανοποιείται κατά το μέγιστο η σχέση κόστους – ωφέλειας.

AiO Η Φιλοσοφία Μας

Πεποίθηση μας είναι ότι η γνώση και η εμπειρία πρέπει να διαχέεται προς όφελος όλων, προκειμένου οι άνθρωποι εντός των επιχειρηματικών μονάδων και εν συνεχεία οι επιχειρήσεις, να παράγουν και να παρέχουν υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και προϊόντα.

Αξιοποιούμε αποτελεσματικά συνέργειες, δίκτυα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, παρέχοντας στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

Οι λειτουργίες και οι πράξεις μας, μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχουν αντίκτυπο προς τον άνθρωπο. Συνεπώς ο σεβασμός προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είτε προς τον εργαζόμενο, τον πελάτη, τον συνεργάτη και τον τελικό καταναλωτή είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες.

Η AiO επιδιώκει:

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να είναι ενεργητικός φορέας αλλαγής, ανασυγκρότησης και εξέλιξης.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να καταστεί σημαντικός πυλώνας για την καλλιέργεια υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να προωθήσει και να δημιουργήσει καινοτόμες δράσεις, εφαρμογές, πολιτικές και διαδικασίες.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να υποστηρίξει την προσπάθεια για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, να προάγει και να ενισχύσει τη διάχυση της γνώσης και των κοινών εμπειριών εκμεταλλευόμενη κατά το δυνατόν καλύτερα, τα οφέλη και τις δυνατότητες των τεχνολογιών.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να παρέχει προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να είναι πιστή στις αρχές και τις αξίες που αντιπροσωπεύει το όνομα και η φήμη της και να αποτελεί πρότυπο συνεργασίας.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να οικοδομεί με τους Συνεργάτες μακροχρόνιες αληθινές σχέσεις που να ευθυγραμμίζονται με την αποστολή, τις αρχές και τις αξίες μας την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από τη διαρκή και ουσιαστική παρουσία μας.

Η Φιλοσοφία μας - Check Icon

Να είστε Συνεργάτες και όχι ευκαιριακό πελατειακό κοινό.

AiO Η Φιλοσοφία Μας – B2B
Όραμα της AiO είναι να καλλιεργήσει στοχευμένες δράσεις και εφαρμόσιμες ενέργειες προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και η συνεισφορά και συμβολή στην ανασυγκρότηση σε κρίσιμους τομείς της επιχείρησής σας.
Scroll to Top

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών καταγραφής δεδομένων.