Έργα SEO Search Engine Optimization

Η AiO παρακάτω σας παρουσιάζει μερικά από τα έργα SEO Search Engine Optimization που έχει αναλάβει στον τομέα της βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης, search engine optimization. Σε κάθε βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, search engine optimization η AiO έχει καταφέρει να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος, πάντα με συνέπεια και ειλικρίνεια προς τον πελάτη.

Τα τελευταία χρόνια η Google έχει αλλάξει κατά πολύ το τρόπο με τον οποίο κατατάσσει μια ιστοσελίδα στα οργανικά αποτελέσματά της. Οι αλλαγές που γίνονται είναι αρκετές και πολλές φορές δεν δίνονται στοιχεία γι’ αυτές.

Εκτός λοιπόν από τα σταθερά σημεία που πρέπει να ακολουθούνται πάντα, στις υπόλοιπες περιπτώσεις όλες οι αλλαγές πρέπει πάντα να αναλύονται και να παραμετροποιούνται κατάλληλα για να αποδώσουν τα μέγιστα.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στην ιστοσελίδα σας ή στο eshop σας, αλλαγή στην στρατηγική που ακολουθείτε, ακόμα και αλλαγή δομικών στοιχείων της ιστοσελίδας ή του eshop σας.

Σε όλα τα έργα βελτιστοποίησης θα βρείτε ένα χρονολόγιο με την έναρξη της συνεργασίας και τα στάδια υλοποίησης, φωτογραφίες της οργανικής κατάταξης, καθώς και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά.

Πίνακες με τις ημερομηνίες καταγραφής των λέξεων κλειδιών και την οργανική κατάταξή τους θα προστίθενται μετά από αλλαγές στην οργανική κατάταξη.