Η αλματώδης εξέλιξη και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαμόρφωσε νέες μορφές επιχειρηματικής συναλλαγής και ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e–commerce).

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e–commerce) καλείται η οποιαδήποτε αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, ένα εκ των οποίων φέρει σημαντική βαρύτητα και αυτό είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) λειτουργεί ως συμπληρωματικό κανάλι αγοραπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών παράλληλα με αυτό της παραδοσιακής μορφής αγοράς που αντίστοιχα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία πωλητή και αγοραστή.

Οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και η διαφοροποίηση των Πελατών στην διαχείριση του χρόνου τους, σε συνδυασμό με την εξάπλωση και διάδοση του διαδικτύου αύξησε την άσκηση επιχειρηματικής δράσης, με τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Η νέα αυτή τάση έκφρασης της επιχειρηματικότητας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προσφέροντας στους Πελάτες της, σημαντικά πλεονεκτήματα όπως μείωση του κόστους κτίσης, ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης, ευκολία αναζήτηση και ανεύρεσης.

Redshop
Virtuemart
Opencart
Prestashop
Magento

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) παρέχει στην επιχείρηση σημαντικές δυνατότητες on-line, όπως είναι η προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχής και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και ενημέρωση για τα προβαλλόμενα αγαθά και υπηρεσίες, συνεχή δυνατότητα υποστήριξης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα οφέλη από τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι:

  • Διευρυμένη γεωγραφική παρουσία πώλησης.
  • Βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και εξοικονόμηση πόρων.
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό.
  • Ευχέρεια σύγκρισης τιμών και πρόσθετων υπηρεσιών με τον ανταγωνισμό.
  • Ελαχιστοποίησης κόστους προβολής, προώθησης, αποθήκευσης και διανομής.
  • Αυτοματοποίηση και απλοποίηση συναλλαγών – παραγγελίας και πώλησης – και της εσωτερικής ροής των εργασιών.
  • Εκτέλεση συναλλαγών καθ’ όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Άμεση παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πώλησης, των ενδιαφερόντων και των τάσεων του αγοραστικού κοινού, την περιοχή προέλευσης και άλλων παραγόντων που δύναται να συνθέσουν αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά του αγοραστικού κοινού.

Η επιτυχία στη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού καταστήματος (e –shop) και η ανάπτυξη της αφοσίωσης του καταναλωτικού κοινού, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων όπως της καλαίσθητης οπτικά παρουσίας του, της λειτουργικότητας του, της ευκολίας πλοήγησης του, της σωστής τοποθέτησης των εργαλείων χρήσης και των εικόνων καθώς και της πληρότητας των πληροφοριών (τιμή κόστους, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, παράδοση, ασφάλεια συναλλαγών).

Η εξειδικευμένη και πλήρως καταρτισμένη ομάδα της AiO εξασφαλίζει την απαραίτητη τεχνογνωσία να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να ανανεώσει για την επιχείρηση σας το κατάλληλο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που κρίνονται αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του.

Eshop

Απο 700 €

Μια λύση που απευθύνεται σε όσους θέλουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), είτε να το δημιουργήσουν από την αρχή είτε να επεκτείνουν το ήδη υπάρχον δίνοντας του νέες δυνατότητες και λειτουργίες ώστε να το κάνουν πιο αποτελεσματικό.

Περισσότερα