8.00€
Μηνιαία
Matrix
Matrix500 MB χώρος
10 GB Μηνιαία Κίνηση
10 Λογαριασμοί Email
10 Λογαριασμοί Ftp
1 Βάση MySQL
1 Parked Domain
1 Sub Domain

11.00€
Μηνιαία
Phoenix
Phoenix1000 MB χώρος
20 GB Μηνιαία Κίνηση
20 Λογαριασμοί Email
20 Λογαριασμοί Ftp
3 Βάσεις MySQL
3 Parked Domain
3 Sub Domain

14.00€
Μηνιαία
Ethereal
Ethereal2000 MB χώρος
30 GB Μηνιαία Κίνηση
40 Λογαριασμοί Email
40 Λογαριασμοί Ftp
5 Βάσεις MySQL
5 Parked Domain
5 Sub Domain

17.00€
Μηνιαία
Horizon
Horizon4000 MB χώρος
40 GB Μηνιαία Κίνηση
80 Λογαριασμοί Email
80 Λογαριασμοί Ftp
10 Βάσεις MySQL
10 Parked Domain
10 Sub Domain

20.00€
Μηνιαία
Warp
Warp10000 MB χώρος
50 GB Μηνιαία Κίνηση
Απεριόριστα Email
100 Λογαριασμοί Ftp
50 Βάσεις MySQL
50 Parked Domain
50 Sub Domain