4.00€
Μηνιαία
Control
500 MB χώρος
10 GB Μηνιαία Κίνηση
10 Λογαριασμοί Email
10 Λογαριασμοί Ftp
1 Βάσεις MySQL
1 Parked Domain
1 Sub Domain
6.00€
Μηνιαία
Balance
1000 MB χώρος
20 GB Μηνιαία Κίνηση
20 Λογαριασμοί Email
20 Λογαριασμοί Ftp
3 Βάσεις MySQL
3 Parked Domain
3 Sub Domain
7.00€
Μηνιαία
Mystery
2000 MB χώρος
30 GB Μηνιαία Κίνηση
40 Λογαριασμοί Email
40 Λογαριασμοί Ftp
5 Βάσεις MySQL
5 Parked Domain
5 Sub Domain
8.00€
Μηνιαία
Eclipse
4000 MB χώρος
40 GB Μηνιαία Κίνηση
80 Λογαριασμοί Email
80 Λογαριασμοί Ftp
10 Βάσεις MySQL
10 Parked Domain
10 Sub Domain
10.00€
Μηνιαία
Dimension
10000 MB χώρος
50 GB Μηνιαία Κίνηση
Απεριόριστα Email
100 Λογαριασμοί Ftp
50 Βάσεις MySQL
50 Parked Domain
50 Sub Domain