Η ευρεία ανάπτυξη και χρήση των σύγχρονων υποδομών επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο (internet), επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν και να επικοινωνούν μέσα από νέες, εναλλακτικές ή και συνδυαστικές μορφές «συναλλαγής» και «ανταλλαγής» πληροφοριών, με τους υπάρχοντες αλλά και τους υποψήφιους πελάτες τους, χρησιμοποιώντας ως μέσον τις ιστοσελίδες (websites), οι οποίες, έναντι των παραδοσιακών μορφών αγοράς, χαρακτηρίζονται κυρίως από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Αμεσότητα αμφίδρομης επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη εξατομικευμένων σχέσεων.
 • Απάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών.
 • Δυνατότητα πρόσβασης όλο το 24ωρο.
 • Παροχή πολλαπλών πληροφοριών και ενημερώσεων.

Η Ιστοσελίδα μίας επιχείρησης συνιστά πλέον το πιο άμεσο και ευέλικτο μέσο προβολής και προώθησης των αγαθών ή και των υπηρεσιών που παρέχει, του εταιρικού της προφίλ, της εμπορικής της φήμης, όπως και της ιστορικότητα της, προκειμένου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και αναγνωσιμότητα της και τέλος την αφοσίωση των πελατών της.

Χαρτοφυλάκιο Έργων

 • Καρατζίκης Τρανσπορτ

  Καρατζίκης Transport

 • Όλα Παραδοσιακά

 • Καρατζίκης Μεταφορική

  Καρατζίκης Μεταφορική

 • European Marine Technology

  European Marine Technology

 • Μορφές Έκφρασης

  Μορφές Έκφρασης

 • Miran Franchise

  Miran Franchise

 • Cargo Interland

  Cargo Interland

Η αποτελεσματικότητα ως προς το στόχο που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση για την κατασκευή ιστοσελίδας είναι συνδυασμός πολλών και διαφορετικών ενεργειών ως προς τη σχεδίαση, το  περιεχόμενο, τη μορφή και τη συχνή ανανέωση της με νέο πληροφοριακό υλικό.

Η φύση της κάθε επιχείρησης και το διαφοροποιημένο κοινό που απευθύνεται θέτουν ξεχωριστά κριτήρια και παραμέτρους κατασκευής της κατάλληλης ιστοσελίδας προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η λειτουργία της.

Η φύση και το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, η αγορά και το διαφοροποιημένο κοινό που απευθύνεται, θέτουν ξεχωριστά κριτήρια και παραμέτρους κατασκευής της κατάλληλης ιστοσελίδας προκειμένου να καταστεί λειτουργική, αποτελεσματική, όπως επίσης και αισθητικά ελκυστική.

Παρακάτω θα βρείτε μια μικρή ανάλυση για τους βασικότερους τύπους ιστοσελίδων οι οποίες είναι οι Δυναμικές Ιστοσελίδες, οι Ιστοσελίδες Flash και οι Στατικές Ιστοσελίδες.

Silverstripe
Modx
Drupal
WordPress
Joomla

Η δυναμική ιστοσελίδα (CMS), συνιστά τη νέα γενιά ιστοσελίδων όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων με αποτέλεσμα οι αλλαγές στο περιεχόμενο να γίνονται άμεσα χωρίς την ανάγκη παρέμβασης προγραμματιστών.

Για την κατανόηση των παραπάνω παρατίθεται το εξής ενδεικτικό παράδειγμα:

Η επιχείρηση επιθυμεί την αλλαγή μιας επιλογής στο μενού πλοήγησης ώστε να συσχετίζεται με το άρθρο “Β” αντί για το άρθρο “Α”. Σε μια Δυναμική ιστοσελίδα (CMS) θα πραγματοποιηθεί ΜΙΑ φορά η αλλαγή αυτή και η ιστοσελίδα θα ενημερωνόταν άμεσα, σε αντίθεση με μια στατική ιστοσελίδα στην οποία η αλλαγή θα έπρεπε να γίνει σε όλες τις σελίδες, με την παρέμβαση του προγραμματιστή / σχεδιαστή.

Χαρακτηριστικά Δυναμικής Ιστοσελίδας (CMS) :

 • Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ειδικευμένων λειτουργιών (Portal, Forum, Business Directories, κ.α.).
 • Δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης από τον εκάστοτε διαχειριστή (εύκολη παραμετροποίηση του μενού πλοήγησης καθώς και προσθήκη νέων λειτουργιών μέσω plugin) – χωρίς την αναγκαία παρεμβολή του προγραμματιστή.
 • Εύκολη διαχείριση περιεχομένου (κειμένων, εικόνων και video).
 • Εύκολη παραμετροποίηση του οπτικού αποτελέσματος (τι εμφανίζεται, που εμφανίζεται, πότε εμφανίζεται και τέλος γιατί εμφανίζεται).

Δυναμικές Ιστοσελίδες

Yooba
Flypaper
Adobe
Moto Cms
Royal Cms

Ιστοσελίδες Flash

Η κατασκευή ιστοσελίδας με τη τεχνολογία Flash επιτρέπει στην επιχείρηση να διαφοροποιηθεί αισθητά έναντι των ανταγωνιστικών ιστοσελίδων.

Οι ιστοσελίδες που έχουν κατασκευαστεί με την τεχνολογία Flash είναι ιδιαίτερες στη λειτουργία καθώς και στη σχεδίαση τους, ενσωματώνοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας Flash είναι ότι εστιάζει στα γραφικά με κίνηση και πληθώρα οπτικών και ηχητικών εφέ προκειμένου να εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά τον επισκέπτη.

Ο συγκεκριμένος τύπος ιστοσελίδας είναι σε μεγάλο ποσοστό στατικός και δεν ενδείκνυται για συχνή ανανέωση περιεχομένου.

Επιγραμματικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά είναι:

 • Κινούμενα οπτικά εφέ σε όλη τη δομή της ιστοσελίδας.
 • Ελευθερία χρήσης γραμματοσειρών.
 • Συμβατότητα με όλους τους browser (Explorer, Firefox, Chrome, Safari κ.τ.λ.).
 • Απεριόριστη χρήση σχημάτων, δομών, γραφικών.
Centos
Mysql
Cloud Linux
Cpanel
Dell

Η Στατική Ιστοσελίδα εκφράζει την πιο απλή μορφή κατασκευής ιστοσελίδων. Τόσο το κόστος σχεδίασης και κατασκευής όσο και η εικονική παρουσίαση και μορφή υπολείπεται έναντι της Δυναμικής ή και της τεχνολογίας Flash.

Η επιλογή κατασκευής Στατικής Ιστοσελίδας συνίσταται σε επιχειρήσεις που λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους απαιτούν μόνο την παρουσίαση του εταιρικού προφίλ με συγκεκριμένες πληροφορίες προς το πελατειακό τους κοινό.

Η Στατική Ιστοσελίδα, έχει την ικανότητα να προβάλει τις προκαθορισμένες σελίδες που είναι αποθηκευμένες στο διακομιστή.

Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο που θα εμφανιστεί είναι προκαθορισμένο από τον σχεδιαστή της ιστοσελίδας και ΔΕΝ είναι εφικτό να μεταβληθεί από τον τελικό χρήστη ή από τον ιδιοκτήτη και οι επισκέπτες των ιστοσελίδων δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ποιες πληροφορίες λαμβάνουν και πρέπει να αποδεχτούν το όποιο περιεχόμενο έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης να προβάλει.

Στατικές Ιστοσελίδες

Πακέτα Κατασκευής Ιστοσελίδων

Starter

Απο 100 €

Το Starter είναι το πρώτο και βασικό πακέτο κατασκευής ιστοσελίδων και απευθύνεται περισσότερο σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να κάνουν την είσοδο τους στο χώρο του internet με χαμηλό κόστος αλλά και δυνατότητες αναβάθμισης.

Περισσότερα

Business

Απο 350 €

Το Business πακέτο αποτελεί λύση η οποία αφορά επιχειρήσεις καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εταιρική τους προβολή με μια πλήρως δυναμική ιστοσελίδα η οποία μπορεί να παρέχει απεριόριστες σελίδες, εικόνες, διαδραστικά στοιχεία κτλ.

Περισσότερα

Premium

Απο 700 €

Το Premium είναι πακέτο που αποτελεί μια πιο ολοκληρωμένη λύση για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν την καλύτερη δυνατή εταιρική τους προβολή, με πολλές επιπλέον δυνατότητες όπως κατάλογο προϊόντων, blog, σύστημα αποστολής newsletter κτλ.

Περισσότερα