10. Υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες για τα Domain Names με κατάληξη .gr ;

Aν το συγκεκριμένο Domain Dame στερείται του διακριτικού χαρακτήρα, είναι κοινόχρηστο ή γεωγραφικός όρος τότε εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του με λατινικά στοιχεία. Ιδίως, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελούν λέξεις-κλειδιά στο Διαδίκτυο.
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;