Δυναμική Ιστοσελίδα, Στατική Ιστοσελίδα ή Flash Ιστοσελίδα; – Header - Αναποφάσιστος Άνθρωπος

Δυναμική Ιστοσελίδα, Στατική Ιστοσελίδα ή Flash Ιστοσελίδα;

Η δυναμική ιστοσελίδα, η στατική ιστοσελίδα και η flash ιστοσελίδα είναι οι βασικότεροι τύποι ιστοσελίδων που κυριαρχούν στην αγορά.

Η ιστοσελίδα μίας επιχείρησης συνιστά πλέον το πιο άμεσο και ευέλικτο μέσο προβολής και προώθησης των αγαθών που εμπορεύεται, των υπηρεσιών που παρέχει, όπως και του εταιρικού της προφίλ.

Το πρώτο βήμα για κατασκευή ιστοσελίδας μίας επιχείρησης είναι η επιλογή της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί.

Καλούμαστε λοιπόν να επιλέξουμε αν η ιστοσελίδα μας θα είναι στατική ιστοσελίδα, δυναμική ιστοσελίδα ή ίσως και flash ιστοσελίδα.

Δυναμική Ιστοσελίδα, Στατική Ιστοσελίδα ή Flash Ιστοσελίδα; - Κατασκευή Ιστοσελίδων Διάγραμμα

Οπότε, η ερώτηση “Δυναμική ιστοσελίδα, στατική ιστοσελίδα ή flash ιστοσελίδα;” είναι αρκετά επίκαιρη και είναι αυτή που θα μας απασχολήσει σε αυτό το άρθρο.

Προτού απαντήσουμε ας αναλύσουμε πρωτίστως τις τρεις βασικές κατηγορίες για την κατασκευή ιστοσελίδων.

Στατική Ιστοσελίδα.

Η στατική ιστοσελίδα αποτελεί λύση εισόδου στην κατασκευή ιστοσελίδων και ως αξία κατασκευής αλλά και ως συνολική παρουσίαση.

Μία στατική ιστοσελίδα περιλαμβάνει σελίδες οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες στον διακομιστή (server) σε προκαθορισμένη μορφή και μπορούν να διαβαστούν από τους περιηγητές (Explorer, Firefox, Chrome, Safari κ.τ.λ.)

Ενδείκνυται για απλές μορφές παρουσίασης, όπως μια εταιρική ιστοσελίδα που αποτελείται από δύο – τρεις υπό-σελίδες παρουσίασης και προβάλει προκαθορισμένες εικόνες και πληροφορίες στον τελικό χρήστη.

dynamiki istoselida statiki istoselida i flash istoselida static pages v2

Οι προκαθορισμένες αυτές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και το περιεχόμενο τους μπορεί να αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο καθώς και διαδραστικά μενού για πλοήγηση.

Αυτού του τύπου οι ιστοσελίδες συνήθως παρουσιάζουν τις ίδιες πληροφορίες σε όλους τους επισκέπτες τους, είναι κάτι παρόμοιο με το να μοιράζατε ένα εκτυπωμένο φυλλάδιο στους πελάτες σας.

Μία στατική ιστοσελίδα γενικά, έχει την ικανότητα να προβάλει τις προκαθορισμένες σελίδες που είναι αποθηκευμένες στον διακομιστή, αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο που θα εμφανιστεί είναι προκαθορισμένο από τον σχεδιαστή της στατικής ιστοσελίδας και ΔΕΝ είναι εφικτό να μεταβληθεί από τον τελικό χρήστη ή από τον ιδιοκτήτη της στατικής ιστοσελίδας.

Αν και ο ιδιοκτήτης της στατικής ιστοσελίδας μπορεί να κάνει αλλαγές, αυτό απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού και σχεδιασμού.

Στατική Ιστοσελίδα
ΘΕΤΙΚΑ

Χαμηλό κόστος
Ελαφριά σε μέγεθος
Γρήγορη εμφάνιση στους περιηγητές

Στατική Ιστοσελίδα
ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Στατικό περιεχόμενο
Περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών
Μη συμβατότητα με κινητά και tablet
Μη δυνατότητα ενημέρωσης από τον πελάτη
Αυξημένο κόστος συντήρησης

Συνοπτικά, οι επισκέπτες της στατικής ιστοσελίδας δεν έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν ποιες πληροφορίες λαμβάνουν και βλέπουν. Ουσιαστικά, πρέπει να αποδεχτούν οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης της στατικής ιστοσελίδας να προβάλει.

Τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο είδος ιστοσελίδας τείνει να εξαφανιστεί.

Flash Ιστοσελίδα.

Η τεχνολογία Flash θεωρούταν μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδων.

Οι ιστοσελίδες που έχουν κατασκευαστεί με την τεχνολογία αυτή, είναι ιδιαίτερες στην λειτουργία καθώς και στην σχεδίαση τους και αποτελούνται από γραφικά με κίνηση και πληθώρα οπτικών και ηχητικών εφέ, επομένως είναι πιο εντυπωσιακές στην πρώτη επαφή με τον επισκέπτη.

dynamiki istoselida statiki istoselida i flash istoselida flash pages v2

Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιείται καθένα από αυτά τα στοιχεία καθώς και η τελική μορφή της ιστοσελίδας προκύπτουν έπειτα από λεπτομερή ανάλυση και καταγραφή των προτιμήσεων και υποδείξεων του πελάτη σε συνδυασμό πάντα με καθοδήγηση.

Οι απαιτήσεις της αγοράς και η ανάγκη διαφημιστικής διάκρισης μιας επιχείρησης από τη γενικότερη μάζα του ανταγωνισμού, απαιτεί σοβαρές επιλογές και επενδύσεις όσον αφορά το επίπεδο κατασκευής της ιστοσελίδας σας. Γι’ αυτό, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια αλλά και μεγάλο κόστος ώστε να ξεχωρίζει από το σύνολο του ανταγωνισμού, περνώντας έτσι παράλληλα και το σωστό μήνυμα στον υποψήφιο πελάτη / επισκέπτη σας.

Οι flash ιστοσελίδες ενσωματώνουν καινοτόμα χαρακτηριστικά που εντυπωσιάζουν και ξεχωρίζουν από τη μάζα των συμβατικών, δίνοντας σας αντίστοιχα τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε και εσείς από τον ανταγωνισμό.

Flash Ιστοσελίδα
ΘΕΤΙΚΑ

Εντυπωσιακός Σχεδιασμός
Κινούμενα οπτικά εφέ σε όλη τη δομή της ιστοσελίδας
Ελευθερία χρήσης γραμματοσειρών
Απεριόριστη χρήση σχημάτων, δομών, γραφικών

Flash Ιστοσελίδα
ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Δεν έχει συμβατότητα με όλους τους περιηγητές
Περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών
Μη συμβατότητα με κινητά και tablet
Αυξημένο κόστος συντήρησης

*Οφείλουμε δε, να επισημάνουμε πως ο συγκεκριμένος τύπος ιστοσελίδας είναι στατικός και δεν ενδείκνυται για συχνή ανανέωση περιεχομένου.

**Αν και υπάρχουν πλατφόρμες που υποστηρίζουν ανανεώσεις, δεν έχουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δυναμική Ιστοσελίδα.

Η αποτελεσματικότητα μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από την σχεδίαση, το περιεχόμενο καθώς και από τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει.

Η επιτυχία της όμως εξαρτάται και από το πόσο συχνά ενημερώνεται η ιστοσελίδα με περιεχόμενο, άρθρα, νέα, σχόλια χρηστών, προϊόντα και γενικώς με νέα στοιχεία και πληροφορίες.

Μία δυναμική ιστοσελίδα (CMS) σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε τα παραπάνω στο βαθμό που εσείς επιθυμείτε.

Δυναμική Ιστοσελίδα, Στατική Ιστοσελίδα ή Flash Ιστοσελίδα; - Δυναμικές Ιστοσελίδες Διάγραμμα

Το κύριο προτέρημα σε μια δυναμική ιστοσελίδα έναντι μίας στατικής ιστοσελίδας, είναι πως οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων με αποτέλεσμα οι αλλαγές στο περιεχόμενο να γίνονται άμεσα χωρίς την ανάγκη παρέμβασης προγραμματιστών.

Αναλύοντας, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά πλεονεκτήματα που έχει μια δυναμική ιστοσελίδα (CMS) έναντι μίας στατικής ιστοσελίδας που έχει ως σκοπό την ευκολία ενημέρωσης και συντήρησης.

Το βασικότερο όλων όπως αναφέραμε και πιο πάνω, έχει να κάνει με την εύκολη ανάπτυξη περιεχομένου και συντήρηση αυτού του περιεχομένου σε μια δυναμική ιστοσελίδα.

Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε μια επιλογή στο μενού πλοήγησης μας ώστε να συσχετίζεται με το άρθρο “Β” αντί για το άρθρο “Α”, σε μια δυναμική ιστοσελίδα θα κάναμε ΜΙΑ φορά την αλλαγή αυτή και η ιστοσελίδα μας θα ενημερωνόταν άμεσα σε αντίθεση με μια στατική ιστοσελίδα στην οποία η αλλαγή θα έπρεπε να γίνει σε όλες τις σελίδες της με την παρέμβαση του προγραμματιστή / σχεδιαστή.

Δυναμική Ιστοσελίδα
ΘΕΤΙΚΑ

Περαιτέρω ανάπτυξη από τον εκάστοτε διαχειριστή
Εύκολη παραμετροποίηση του μενού πλοήγησης
Προσθήκη νέων λειτουργιών μέσω plugin
Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών
Δημιουργία και διαχείριση ειδικευμένων λειτουργιών
Εύκολη διαχείριση περιεχομένου
Εύκολη παραμετροποίηση οπτικού αποτελέσματος

Δυναμική Ιστοσελίδα
ΑΡΝΗΤΙΚΑΑυξημένο κόστος (σε σχέση με την στατική ιστοσελίδα)

Η ευκολία παραμετροποίησης, η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών είναι οι λόγοι για τους οποίους η δυναμική ιστοσελίδα έχει κερδίσει την προτίμηση των επαγγελματιών και όχι μόνο, στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Ένα είναι σίγουρο, η  δυναμική ιστοσελίδα έχει επικρατήσει, ανεξάρτητα από το κόστος κατασκευής της, διότι το κόστος συντήρησης της είναι μηδενικό και η ενημέρωσή της εύκολη.

Συμπέρασμα…

Στην ερώτηση ποια από τα τρία είδη ιστοσελίδων θα προτείναμε, η απάντηση μας θα ήταν “αυτή που σας βολεύει περισσότερο”.

Εν κατακλείδι, η χρήση των δυναμικών ιστοσελίδων σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσθήκη και τροποποίηση περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο κτλ.), έχοντας όμως στον αντίποδα το υψηλότερο κόστος.

Αντίθετα οι στατικές ιστοσελίδες έχουν αρκετά χαμηλότερο κόστος αλλά καθόλου ευελιξία στην προσθήκη και τροποποίηση περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο κτλ.).

Θεωρούμε την flash, ξεπερασμένη τεχνολογία με πολλές ασυμβατότητες, δεν θα την προτείναμε σε κανέναν, εκτός και αν έχετε κάτι πολύ ιδιαίτερο να υλοποιήσετε.

Social Rating
5.0
Based on 89 reviews
Google Rating
5.0
Based on 81 reviews
Facebook Rating
5.0
Based on 8 reviews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
StumbleUpon