Λέξεις κλειδιά, φράσεις κλειδιά και πως πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε - Header

Λέξεις κλειδιά, φράσεις κλειδιά και πως πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε

Οι λέξεις κλειδιά, οι φράσεις κλειδιά και πώς τις γνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης;

Οι μηχανές αναζήτησης σαρώνουν την ιστοσελίδα σας και ψάχνουν για φυσικά επαναλαμβανόμενες λέξεις και φράσεις. Αυτές οι “λέξεις κλειδιά” ή η “φράσεις κλειδιά” δείχνουν στις μηχανές αναζήτησης με ποια θέματα ασχολείται η ιστοσελίδα σας και στη συνέχεια τα θέματα αυτά επιβεβαιώνονται από τους προηγμένους αλγόριθμους μοντελοποίησης της εκάστοτε μηχανής αναζήτησης.

Αν δεν καθορίσετε σαφή συνάφεια με τις λέξεις κλειδιά ή τις φράσεις κλειδιά σας, οι σελίδες σας δεν θα μπορούν να ευρετηριαστούν σωστά και δεν θα καταταχτούν στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (SERPs).

Λέξεις κλειδιά, φράσεις κλειδιά και πως πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε – Απεικόνιση

Τα σημεία στα οποία χρησιμοποιείτε τις λέξεις και τις φράσεις κλειδιά σας έχουν μεγάλη σημασία. Πολύ λίγες αναφορές στις λέξεις ή στις φράσεις κλειδιά σας μπορούν να κάνουν τις μηχανές αναζήτησης να αναρωτιούνται με τι ασχολείται η σελίδα σας, στην αντίπερα όχθη, πάρα πολλές επαναλήψεις λένε στις μηχανές αναζήτησης ότι μάλλον είστε spammer.

Για να νιώσετε πιο σίγουροι όταν γράφετε το άρθρο σας , θυμηθείτε να ανατρέξετε στο άρθρο “Κανόνες γραφής για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης”, ο βασικός σκοπός του άρθρου είναι να σας προσφέρει κανόνες γραφής για να δημιουργήσετε σωστό και βελτιστοποιημένο περιεχόμενο για τους χρήστες σας, κατόπιν θα εφαρμόσετε τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης των λέξεων κλειδιών ή των φράσεων κλειδιών στο περιεχόμενο σας.

Πού να χρησιμοποιήσετε φράσεις και λέξεις κλειδιά στο περιεχόμενο σας.

Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά και φράσεις κλειδιά τόσο στον τίτλο της σελίδας σας όσο και στο κύριο σώμα της.

Μόλις αποφασίσετε ποια θα είναι η κύρια λέξη ή φράση κλειδί σε μια σελίδα, θα θέλετε να δημιουργήσετε περιεχόμενο που περιλαμβάνει τη λέξη ή τη φράση αυτή, με φυσικό και ομοιόμορφο τρόπο σε όλη τη σελίδα.

Όπως αναφέραμε παραπάνω η κύρια λέξη κλειδί ή η φράση κλειδί σας θα πρέπει να εμφανίζεται και στις δύο θέσεις της σελίδας σας, ως τίτλος αλλά και στο κύριο σώμα της.

Συμβουλές βελτιστοποίησης για το τμήμα του τίτλου μιας σελίδας με λέξεις κλειδιά.

Το τμήμα του του τίτλου είναι “κρυμμένο” στον κώδικα της ιστοσελίδας, διαβάζεται όμως από τις μηχανές αναζήτησης και είναι πολλή κρίσιμο στη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης.

Αυτό που γράφετε στον τίτλο της εκάστοτε σελίδας σας όχι μόνο λέει στις μηχανές αναζήτησης σε τι αναφέρεται η συγκεκριμένη σελίδα, αλλά επίσης εμφανίζετε στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (SERPs) ως τίτλος.

Επίσης, οι λέξεις κλειδιά που αναζητά ο χρήστης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες (bold) στον τίτλο και στην περιγραφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης (όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα).

Λέξεις κλειδιά, φράσεις κλειδιά και πως πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε - Παράδειγμα

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι χρήστες κάνουν πιο συχνά κλικ σε ιστοσελίδες αν δουν αυτό που ψάχνουν με έντονη γραφή στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (SERPs).

Χρησιμοποιήστε λοιπόν την τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει και επιλέξτε τις σωστές λέξεις και φράσεις κλειδιά για να προσελκύσετε κλικ και επισκέπτες.

Ακολουθούν οδηγίες βέλτιστης πρακτικής που αφορούν την βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης:

Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες δεν είναι κανόνες, εξετάστε τι κάνουν οι ιστοσελίδες στα κορυφαία αποτελέσματα του Google για τις λέξεις κλειδιά σας και κάντε τη σελίδα σας να μην “δείχνει” τέλεια για κάθε λέξη ή φράση κλειδί σας.

(Title Tag) Ετικέτα τίτλου:

Το τμήμα του του τίτλου είναι “κρυμμένο” στον κώδικα της ιστοσελίδας, διαβάζεται όμως από τις μηχανές αναζήτησης και είναι πολλή κρίσιμο στη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης.

Αυτό που γράφετε στον τίτλο της εκάστοτε σελίδας σας όχι μόνο λέει στις μηχανές αναζήτησης σε τι αναφέρεται η συγκεκριμένη σελίδα, αλλά επίσης εμφανίζετε στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (SERPs) ως τίτλος.

Επίσης, οι λέξεις κλειδιά που αναζητά ο χρήστης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες (bold) στον τίτλο και στην περιγραφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης (όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα).

(Meta Description) Περιγραφή:

Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν την περιγραφή (Meta Description) της σελίδας ως το κείμενο περιγραφής στο ερώτημα αναζήτησης. Γράψτε προτάσεις που περιγράφουν με ακρίβεια το περιεχόμενο της σελίδας σας και παρακινήστε τους χρήστες σας να κάνουν κλικ.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες λέξεις ή φράσεις κλειδιά με γνώμονα ότι οι λέξεις που ταιριάζουν στο ερώτημα αναζήτησης του χρήστη εμφανίζονται με έντονα γράμματα και προκαλούν ενδιαφέρουν. Για να είστε ασφαλείς από το “κόψιμο” της Google, τοποθετήστε τις λέξεις κλειδιά ή τις φράσεις κλειδιά σας στους πρώτους 160 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε ίδιες λέξεις ή φράσεις κλειδιά περισσότερο από δύο φορές.

(Meta Keywords) Λέξεις κλειδιά:

Αν και η Google έχει δηλώσει ότι δεν χρησιμοποιεί τις ετικέτες λέξεων και φράσεων κλειδιών για την κατάταξη σας στα αποτελέσματα αναζήτησης, συνιστούμε να τις συμπεριλάβετε ως βέλτιστη πρακτική. Οι μηχανές αναζήτησης τις αποθηκεύουν μαζί με τη σελίδα σας και έρευνες έχουν δείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται σε αυτές.

Καταχωρίστε τις φράσεις και τις λέξης κλειδιά της σελίδας με σειρά, από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη, διαχωρισμένες με κόμματα και κάντε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Το μήκος μπορεί να είναι 24 έως 48 λέξεις το μέγιστο, χωρίς καμία λέξη να χρησιμοποιείται περισσότερο από 4 φορές.

Παρακολουθήστε τον Matt Cutts να εξηγεί γιατί η Google μερικές φορές αντικαθιστά την ετικέτα τίτλου (Title Tag) μιας σελίδας με κάποιο άλλο κείμενο.
Αυτό αποδεικνύει γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα σχετικές λέξεις κλειδιά ή φράσεις κλειδιά ως τίτλους.

Συμβουλές βελτιστοποίησης για το τμήμα του κυρίου κειμένου μιας σελίδας με λέξεις κλειδιά.

Αυτό που υπόσχεται το τμήμα του τίτλου μιας σελίδας, το τμήμα του κυρίου κειμένου πρέπει να παραδώσει στους χρήστες. Το τμήμα του κυρίου κειμένου είναι αυτό που βλέπουν οι χρήστες όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας και πρέπει να τους προσφέρει αυτά που αναμένουν να βρουν.

Σε όλο το περιεχόμενο τις σελίδας σας, θα χρειαστείτε τις λέξεις κλειδιά και τις φυσικές παραλλαγές τους. Οι παρακάτω συμβουλές βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης σας λένε πού να τοποθετήσετε τις λέξεις ή φράσεις κλειδιά σας:

Τίτλοι:

Φροντίστε η επικεφαλίδα της ιστοσελίδας σας να βρίσκετε σε ετικέτα τίτλου H1, είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης για το περιεχόμενο που έχει η σελίδα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την κύρια λέξη ή φράση κλειδί σας σας και να αντιστοιχεί στην ετικέτα τίτλου (Title Tag) της σελίδας σας.

Προαιρετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε διαδοχικά ετικέτες τίτλου H2, H3 και H4 αν θέλετε να δημιουργήσετε πολλά τμήματα περιεχομένου στη σελίδα, κάνοντας το περιεχόμενό σας πιο ελκυστικό και ευκολοδιάβαστο.

Πρώτες λέξεις:

Οι πρώτες 200 λέξεις του κύριου κειμένου (Body Text) μετράνε πολύ περισσότερο για τις μηχανές αναζήτησης και τους χρήστες απ’ ότι το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας σας, καθώς πολλοί χρήστες δεν μετακινούν τη σελίδα τους προς τα κάτω (below the fold) για να δουν τι άλλο περιεχόμενο έχει.

Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά εκεί. Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε την κύρια λέξη κλειδί ή φράση κλειδί σας με έντονους χαρακτήρες τουλάχιστον μία φορά στις πρώτες 200 λέξεις, έτσι ώστε οι χρήστες που σας αναζήτησαν με αυτή τη λέξη ή φράση κλειδί να την ξεχωρίσουν ποιο εύκολα.

Κύριο κείμενο:

Συμπεριλάβετε λέξεις και φράσεις κλειδιά περιστασιακά και ομοιόμορφα σε όλο το κύριο κείμενό σας. Εάν μείνετε στο θέμα όταν γράφετε, αυτό θα πρέπει να συμβαίνει με φυσικό τρόπο.

Μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε λέξεις και φράσεις κλειδιά σε σημεία που δεν θα έπρεπε.

Εικόνες:

Εικόνες και άλλοι τύποι εμπλουτισμένων μέσων αυξάνουν την αφοσίωση των χρηστών και την φιλικότητα της ιστοσελίδας σας, δίνουν επίσης στις μηχανές αναζήτησης άλλον ένα καλό λόγο για να προταθεί στους χρήστες η σελίδα σας.

Το όνομα του αρχείου μιας εικόνας, το περιβάλλον κείμενο, όπως και το χαρακτηριστικό alt συμβάλλουν θετικά στη συνάφεια για την πολυπόθητη κατάταξη.

Εάν η εικόνα σας είναι συνδεδεμένη με κάποιο άρθρο, οι μηχανές αναζήτησης αντιμετωπίζουν το χαρακτηριστικό alt ως anchor text, αυτός είναι ο λόγος που πάντα πρέπει να γράφετε alt κείμενο στις εικόνες σας και κατά προτίμηση να περιλαμβάνετε και λέξεις κλειδιά σε αυτό.

Σύνδεσμοι:

Η σύνδεση της σελίδας σας με σχετικές σελίδες χρησιμοποιώντας πλούσιο anchor text σε λέξεις και φράσεις κλειδιά, κάνει την ιστοσελίδα σας ποιο εύκολη στην πλοήγηση για τους χρήστες σας και ανεβάζει την αξία του internal linking της ιστοσελίδας σας.

Μπορείτε επίσης να έχετε εξωτερικούς συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες με παρόμοια θεματολογία με την ιστοσελίδα σας, αλλά τοποθετήστε αυτούς τους εξωτερικούς συνδέσμους μετά τις πρώτες 200 λέξεις του κειμένου σας.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε λέξεις και φράσεις κλειδιά στο περιεχόμενο σας με βέλτιστο και φυσικό τρόπο.

Social Rating
5.0
Based on 89 reviews
Google Rating
5.0
Based on 81 reviews
Facebook Rating
5.0
Based on 8 reviews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
StumbleUpon