Η ανάπτυξη και ευρεία χρήση του διαδικτύου συνέβαλλε στην εξέλιξη και τη μεταστροφή του παραδοσιακού μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ όπου η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή εμπλέκει τον πελάτη σε έναν διάλογο με την επιχείρηση από την παραγωγή της ιδέας έως την ανάπτυξη καθώς και το μάρκετινγκ προϊόντων.

Στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις παίρνουν ακόμη ιδέες από τους πελάτες τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να τους διατίθενται τα προϊόντα που χρησιμοποιούν.

Στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ πρέπει να αναπτυχθούν οι στρατηγικές (μάρκετινγκ) σε ένα περιβάλλον δικτύου, στο οποίο εντάσσονται όλα τα στάδια της εργασίας σχετικά με μια ιστοσελίδα, όπως η σύλληψη, η προσαρμογή του περιεχομένου, η ανάπτυξη, η συντήρηση, η αναλυτική μέτρηση και η διαφήμιση.

Οι βασικές αρχές του e-marketing για μια επιτυχημένη διαδικτυακή παρουσίαση απαιτούν να είναι:

 • Διαλογικό
 • Πληροφοριακό
 • Στιγμιαίο
 • Μετρήσιμο
 • Προσιτό
 • Διαισθητικά περιηγήσιμο

Χαρτοφυλάκιο Έργων

 • Καρατζίκης Τρανσπορτ

  Καρατζίκης Transport

 • Όλα Παραδοσιακά

 • Καρατζίκης Μεταφορική

  Καρατζίκης Μεταφορική

 • European Marine Technology

  European Marine Technology

 • Μορφές Έκφρασης

  Μορφές Έκφρασης

 • Miran Franchise

  Miran Franchise

 • Cargo Interland

  Cargo Interland

 • Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Ψυχολογίας

  Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Ψυχολογίας

 • Η Πηγή Της Αφίσας

  Η Πηγή της Αφίσας

Το e-marketing εν αντιθέσει με το παραδοσιακό μάρκετινγκ στηρίζεται στην άδεια που παρέχει ο χρήστης για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων για περαιτέρω επικοινωνία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης.

Στην πράξη, το διαδικτυακό marketing εμπεριέχει την χρήση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με online τεχνικές διαφήμισης όπως είναι: μηχανές αναζήτησης, banner advertising, άμεση αποστολή e-mail, και σύνδεσμοι ή υπηρεσίες από άλλες ιστοσελίδες για την απόκτηση νέων πελατών αλλά και για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες.

Εκτός των βασικών στοιχείων λειτουργίας του παραδοσιακού μάρκετινγκ, τα επονομαζόμενα ως 4P:

 • Price (Τιμή)
 • Product(Προϊόν)
 • Promotion(Προώθηση)
 • Place(Τοποθεσία)

Για το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ κρίνονται απαραίτητα και τα εξής:

 • Personalization (Προσωποποίηση)
 • Security (Ασφάλεια)
 • Privacy (Προστασία προσωπικών δεδομένων)
 • Site (Δικτυακή τοποθεσία)
 • Customer Service (Υπηρεσίες Πελατών)
Vimeo – Youtube
Google Plus – LinkedIn
Pinterest – Flickr
Facebook – Twitter
Tumblr – StumbleUpon

Το Social Media Marketing αναφέρεται στην αξιοποίηση των Social Media Networks για την προβολή και την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Ένα από τα δυνατά του σημεία, είναι ότι ωφελεί τις επιχειρήσεις διότι τους παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι επικοινωνίας με τους υφιστάμενους πελάτες ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως ένα μέσο προσέλκυσης νέων πελατών.

Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι η διατήρηση της πελατειακης βάσης καθώς και η διεύρυνση της.

Επιπλέον στόχος είναι η διαχείριση της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στη δημιουργία περιεχομένου που να προσελκύει την προσοχή και ενθαρρύνοντας τους αναγνώστες να το διαδώσουν στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν.

Περαιτερω, συμβάλλει στην βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας για καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία – σχέση με τους πελάτες, τη δημιουργία μεριδίου αγοράς και φήμης εταιρικού σήματος, την ανάδειξη ζητημάτων και θεμάτων προβολής εταιρικής ευθύνης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η χρήση και η ουσιαστική εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προβολής, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Google+, το You Tube κ.α. οι πλατφόρμες των οποίων προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες προβολής και ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό.

Social Media Marketing

Yahoo
Google
Bing

Διαφήμιση Ιστοσελίδων

Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται, με σκοπό την μέγιστη δυνατή προβολή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο κυρίως μέσω του adwords.

Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική μια διαφημιστική καμπανια μεσω του adwords, θα πρέπει να ληφθούν υπ” όψιν τα κάτωθι:

 • Κλικ ανά εμφανίσεις (CTR). Όσο πιο καλή επιλογή έχουμε κάνει στη σωστή φράση αναζήτησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία κλικ που θα λάβουμε.
 • Κόστος ανά Μετατροπή (CPCon). Δηλαδή το συνολικό διαφημιστικό κόστος διαιρούμενο με τον αριθμό των μετατροπών. Όσο χαμηλότερο είναι το κόστος ανά μετατροπή, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της επένδυσης.
 • Ποσοστό μετατροπών (CR). Δηλαδή πόσες μετατροπές ανά κλικ. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό μετατροπής τόσο καλύτερη θα είναι η απόδοση της επένδυσής σας.

Τα ανωτέρω, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, την καλύτερη δυνατή προβολή της μέσα από τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, τη στατιστική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων προβολής, της παρακολούθησης και παραμονής σε αυτές, εξάγοντας για την επιχείρηση χρήσιμα συμπεράσματα και ποσοτικά δεδομένα.

Στόχος μας, είναι η παρουσίαση και η υλοποίηση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προβολής και προώθησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Campayn
Php List
Mail Chimp
Soundest

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το οποίο ελαχιστοποιεί το χρόνο επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, με τους πελάτες γρήγορα, εύκολα και με χαμηλό κόστος.

Με τον όρο προωθητικά email, εννοούμε την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την αποστολή άμεσης διαφημιστικής προβολής τόσο προς τους υφιστάμενους πελάτες όσο και σε νέους καθώς και στην ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης των πελατών, ενισχύοντας το πλέγμα σχέσεων μαζί τους.

Τα προωθητικά email είναι ιδιαίτερα δημοφιλή διότι η αποστολή τους έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας και προβολής ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αποστολή μηνυμάτων ξεχωριστά σε κάθε χρήστη δημιουργώντας έμμεσα μία προσωποποιημένη επικοινωνία.

Στόχος της AiO, είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και η υλοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης των προωθητικών email, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Προωθητικά Email

Η AiO έχοντας την αναγκαία και απαραίτητη γνώση και εμπειρία, ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο τομέα του internet marketing και γενικότερα του e-Marketing, αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και φυσικά την διεκπεραίωση  της δική σας καμπάνιας.

Google Engage