Εξειδικευμένες στατιστικές αναφέρουν ότι οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούνται ως μέσο εύρεσης πληροφοριών σε ποσοστό που ξεπερνάει το 85% στο σύνολο των αναζητήσεων των χρηστών του internet.

Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι η υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση.

Όσο υψηλότερη θέση κατέχει στις μηχανές αναζήτησης, καθώς και όσο πιο συχνή είναι η εμφάνιση της ιστοσελίδας στις λίστες των οργανικών αποτελεσμάτων, τόσο πιο συχνά θα “κερδίζουμε” επισκέπτες, δημιουργώντας έτσι ένα συνεχόμενο κεφάλαιο εισροών.

Επίσης να σημειωθεί ότι οι χρήστες, έχουν πλέον μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, με αποτέλεσμα και οι μηχανές αναζήτησης να έχουν τις ανάλογες απαιτήσεις από τους δημιουργούς των ιστοσελίδων.

Η βασική, ως εκ τούτου, επιδίωξη για κάθε καταχωρημένη και προβαλλόμενη ιστοσελίδα, είναι η υψηλή κατάταξη της στις Μηχανές Αναζήτησης (SEO), η αύξηση της Επισκεψιμότητας και αντίστοιχα της Παραγωγικότητας.

Google
Bing
Yahoo
Υandex

Σε τεχνικούς όρους η Βελτιστοποίηση / Προώθηση Ιστοσελίδων περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες ή επεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ώστε με την αναζήτηση διάφορων σχετικών όρων, να εμφανίζεται με όσο το δυνατό καλύτερη κατάταξη στην λίστα των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Η προσπάθεια βελτιστοποίησης / προώθησης μίας ιστοσελίδας (SEO) για τις μηχανές αναζήτησης σε κάθε  περίπτωση απαιτεί λεπτομερή και αναλυτική διεργασία, καθώς οι τεχνικοί αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης όχι μόνο δεν είναι γνωστοί, αλλά αντιθέτως μεταβάλλονται συνεχώς.

Η κάθε μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τους δικούς της τεχνικούς αλγόριθμους, κάτι που κάνει την προσπάθεια βελτιστοποίησης / προώθησης ακόμα πιο δύσκολη και επίπονη, καθώς επίσης έχουν αναπτύξει τη μέθοδο αξιολόγησης τους σε μεγάλο βαθμό και μέσω τις ταυτόχρονης ανάλυσης μεγάλου πλήθους παραγόντων αξιολογούν πλέον τις ιστοσελίδες με μικρά περιθώρια λάθους.

Για τους λόγους αυτούς, γίνεται σαφές, ότι η πορεία προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατόν αποτελέσματος στις μηχανές αναζήτησης, δεν είναι αποτέλεσμα «μαγικών» κινήσεων, αλλά συστηματικής προσέγγισης τόσο των Πελατών, όσο και των εμπείρων στελεχών της AiO, πού με υπομονή και επιμονή σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα την Στρατηγική Ανάπτυξη της εικόνας τους, προς τούς Επισκέπτες – Πελάτες  τους.

Βρεθείτε Και Εσείς Στις Πρώτες Σελίδες Των Μηχανών Αναζήτησης

Πράσινος Κατασκευαστική

Πράσινος Κατασκευαστική

Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική

Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Βελτιστοποίηση / Προώθηση της ιστοσελίδας σας;

H AiO έχει τις απαντήσεις!

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!