Μορφές Έκφρασης

Έχοντας ως άξονα την τέχνη του Θεάτρου, της Μουσικής και της Κίνησης , οι «Μορφές Έκφρασης» αγκαλιάζουν δημιουργικά το βάθος και το πλάτος της καλλιτεχνικής ζωής οδηγώντας τα μέλη της σε πληρότητα πνευματική, ψυχική και συγκινησιακή, με την ανάδειξη της αυτογνωσίας ως υπέρτατης πνευματικής λειτουργίας.