Καρατζίκης Μεταφορική

Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εξειδικεύεται στην οργάνωση ολοκληρωμένων οδικών και συνδυαστικών μεταφορών και παρέχει υπηρεσίες εισαγωγών κι εξαγωγών ολόκληρων και groupage φορτίων.