Η Πηγή Της Αφίσας

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1938 ξεκινώντας ως «εκδόσεις Αναγνωστίδη» και από το 1980 λειτουργεί ως «Η Πηγή Της Αφίσας».