Πλήρης Κατάλογος Domain TLD

Βρες με γρήγορο και εύκολο τρόπο την τιμή του TLD που σε ενδιαφέρει γράφοντας το TLD ή μέρος αυτού στο πεδίο της αναζήτησης.

AllgTLDPopularccTLDSpecialty
AllHotNewSalePromo
DomainTypeYearsRegisterTransferRenew
.grnoneccTLD215.00€0.00€15.00€
.com.grnone215.00€0.00€15.00€
.net.grnone215.00€0.00€15.00€
.org.grnone215.00€0.00€15.00€
.ελnone215.00€0.00€15.00€
.comnonegTLD, Popular19.39€8.49€9.75€
.netnonegTLD, Popular113.29€13.29€13.65€
.orgnonegTLD, Popular111.69€11.69€12.05€
.biznonegTLD, Popular113.39€13.39€13.75€
.eunoneccTLD, Geography17.09€7.09€7.45€
.usnoneccTLD, Geography, Popular17.39€7.39€7.75€
.infononegTLD, Popular113.29€13.29€13.65€
.aaa.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.canoneccTLD, Geography113.79€13.79€14.15€
.com.scnoneccTLD196.49€96.49€96.85€
.eng.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.glassnonegTLD, Services, Popular148.05€48.05€48.48€
.kitchennonegTLD, Popular, Food and Drink148.05€48.05€48.48€
.net.aunoneccTLD, Geography111.69€0.00€12.05€
.propertynoneFeatured, Real Estate1128.29€128.29€128.65€
.socialnonegTLD, Popular, Featured, Leisure and Recreation129.48€29.48€29.92€
.namenonegTLD, Specialty, Sponsored, Popular18.89€8.89€9.25€
.aca.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.cabnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.communitynonegTLD, Popular, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.engineernoneServices, Featured129.48€29.48€30.35€
.globalnoneGeographic, Featured163.59€63.59€63.95€
.kiwinonegTLD, Geographic, Popular, Identity and Lifestyle132.89€32.89€33.25€
.net.brnoneccTLD113.29€0.00€13.65€
.protectionnone12,546.49€2,546.49€2,546.85€
.softwarenoneFeatured, Technology129.48€29.48€29.92€
.cononeSpecialty, ccTLD, Geography126.49€26.49€26.85€
.academynonegTLD, Education, Popular130.57€30.57€31.01€
.cafenoneFeatured, Food and Drink129.48€29.48€29.92€
.companynonegTLD, Popular, Business19.14€9.14€9.50€
.engineeringnonegTLD, Services, Popular, Featured148.05€48.05€48.48€
.gmbhnoneFeatured, Community, Business130.57€30.57€31.01€
.kr.comnoneccTLD131.89€22.69€22.69€
.net.cnnoneccTLD, Geography17.99€7.99€8.35€
.pubnonegTLD, Popular, Featured, Food and Drink, Leisure and Recreation129.48€29.48€29.92€
.solarnonegTLD, Popular, Interest148.05€48.05€48.48€
.nlnoneccTLD, Geography18.49€8.49€8.85€
.accountantnoneServices, Money and Finance125.49€25.49€3.55€
.camnoneFeatured, Interest119.09€19.09€19.45€
.computernonegTLD, Popular, Technology, Shopping129.48€29.48€29.92€
.enterprisesnonegTLD, Popular, Business129.48€29.48€29.92€
.goldnoneMoney and Finance, Featured186.54€86.54€87.27€
.lanoneSpecialty, ccTLD, Geography131.79€31.79€32.15€
.net.cononeccTLD, Other113.79€13.79€14.15€
.pwnoneSpecialty, ccTLD, Business121.19€21.19€21.55€
.solutionsnonegTLD, Popular, Business120.74€20.74€21.47€
.accountantsnonegTLD, Services, Money and Finance, Featured186.54€86.54€87.27€
.cameranonegTLD, Popular, Interest148.05€48.05€48.48€
.condosnonegTLD, Popular, Featured, Real Estate148.05€48.05€48.48€
.equipmentnonegTLD, Popular, Shopping119.74€19.74€20.10€
.golfnoneFeatured, Interest, Sports148.05€48.05€48.48€
.landnonegTLD, Popular, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.net.innoneccTLD16.29€6.29€6.65€
.qc.comnoneccTLD, Geography126.49€20.19€20.55€
.soynoneIdentity and Lifestyle, Interest123.29€23.29€23.65€
.acct.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.campnonegTLD, Popular, Interest, Leisure and Recreation149.14€49.14€49.58€
.constructionnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.esnoneccTLD, Geography17.39€0.00€7.75€
.gr.comnoneccTLD, Geography126.49€20.19€20.55€
.latnoneIdentity and Lifestyle126.49€26.49€26.85€
.net.nznoneccTLD, Geography120.19€0.00€20.55€
.quebecnoneGeographic, Community131.79€31.79€32.15€
.spacenoneInterest121.19€21.19€21.55€
.actornonegTLD, Featured, Identity and Lifestyle, Arts and Entertainment136.03€36.03€36.47€
.capetownnoneGeographic121.19€21.19€21.55€
.consultingnonegTLD, Services, Featured129.48€29.48€29.92€
.estatenonegTLD, Popular, Money and Finance129.48€29.48€29.92€
.graphicsnonegTLD, Services, Popular, Technology119.74€19.74€20.10€
.law.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.net.runone14.79€0.00€5.15€
.racingnoneFeatured, Interest, Sports125.49€25.49€3.55€
.srlnoneBusiness133.89€33.89€34.25€
.adultnoneAdult187.99€87.99€88.35€
.capitalnonegTLD, Popular, Money and Finance, Featured148.05€48.05€48.48€
.contractorsnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.eu.comnoneccTLD, Geography126.49€20.19€20.55€
.gratisnonegTLD, Featured, Novelty119.74€19.74€20.10€
.lawyernoneServices, Featured150.23€50.23€50.67€
.net.scnoneccTLD196.49€96.49€96.85€
.recht.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.storenoneFeatured, Shopping151.99€51.99€32.15€
.adv.brnone113.29€0.00€13.65€
.carnoneInterest12,546.49€2,546.49€2,546.85€
.cookingnonegTLD, Popular, Interest, Food and Drink125.49€25.49€25.85€
.eventsnonegTLD, Popular, Featured, Arts and Entertainment, Leisure and Recreation129.48€29.48€29.92€
.greennoneFeatured, Interest163.59€63.59€63.95€
.leasenonegTLD, Popular, Featured, Real Estate148.05€48.05€48.48€
.networknoneFeatured, Technology119.74€19.74€20.10€
.recipesnonegTLD, Popular, Food and Drink148.05€48.05€48.48€
.streamnone126.49€3.19€3.55€
.ae.orgnoneccTLD126.49€20.19€20.55€
.cardsnonegTLD, Popular, Featured, Interest129.48€29.48€29.92€
.coolnonegTLD, Popular, Featured, Novelty130.57€30.57€31.01€
.exchangenonegTLD, Popular, Money and Finance, Featured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.gripenonegTLD, Popular, Featured, Novelty129.48€29.48€29.92€
.legalnoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.newsnoneServices, Featured, Arts and Entertainment122.94€22.94€23.67€
.rednonegTLD, Popular, Featured, Novelty114.89€14.89€15.25€
.studiononeFeatured, Business, Real Estate122.94€22.94€23.67€
.agencynonegTLD, Popular, Business119.74€19.74€20.10€
.carenonegTLD, Featured, Interest129.48€29.48€29.92€
.countrynonegTLD, Geographic, Popular125.49€25.49€25.85€
.expertnonegTLD, Services, Popular, Featured148.05€48.05€48.48€
.groupnoneFeatured, Identity and Lifestyle, Interest117.99€17.99€18.35€
.lgbtnoneIdentity and Lifestyle138.19€38.19€38.55€
.ngononeCommunity, Business138.19€38.19€38.55€
.rehabnoneServices, Featured129.48€29.48€29.92€
.studynoneEducation126.49€26.49€26.85€
.airforcenoneFeatured, Identity and Lifestyle130.57€30.57€31.01€
.careernoneServices, Business195.49€95.49€95.85€
.couponsnoneFeatured, Shopping143.49€43.49€44.77€
.exposednonegTLD, Popular, Identity and Lifestyle119.74€19.74€20.10€
.guidenonegTLD, Services, Featured129.48€29.48€29.92€
.lifenonegTLD, Services, Featured129.48€29.48€29.97€
.ninjanonegTLD, Popular, Featured, Novelty, Leisure and Recreation118.14€18.14€18.87€
.reisennonegTLD, Featured, Leisure and Recreation119.74€19.74€20.10€
.stylenoneFeatured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.amsterdamnoneGeographic138.19€38.19€38.55€
.careersnonegTLD, Services, Popular, Business148.05€48.05€48.48€
.coursesnoneEducation132.89€32.89€33.25€
.expressnoneServices, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.guitarsnonegTLD, Services, Popular, Interest1128.29€128.29€128.65€
.lightingnonegTLD, Popular, Shopping119.74€19.74€20.10€
.no.comnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.rentnoneFeatured, Real Estate158.29€58.29€58.65€
.suppliesnonegTLD, Popular, Featured, Shopping119.74€19.74€20.10€
.apartmentsnoneServices, Featured, Real Estate148.05€48.05€48.48€
.carsnoneFeatured, Shopping12,546.49€2,546.49€2,546.85€
.cpa.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.failnonegTLD, Featured, Novelty129.48€29.48€29.92€
.gurunonegTLD, Popular, Shopping130.57€30.57€31.01€
.limitednonegTLD, Featured, Business129.48€29.48€29.92€
.nom.cononeccTLD, Other113.79€13.79€14.15€
.rentalsnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.supplynonegTLD, Popular, Featured, Shopping119.74€19.74€20.10€
.archinonegTLD, Services, Popular164.69€64.69€65.05€
.casanoneFeatured, Real Estate16.89€6.89€7.25€
.creditnonegTLD, Money and Finance, Featured186.54€86.54€87.27€
.faithnoneIdentity and Lifestyle125.49€25.49€3.55€
.hausnonegTLD, Featured, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.limononegTLD, Services, Popular148.05€48.05€48.48€
.nycnonegTLD, Geographic125.49€25.49€25.85€
.repairnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.supportnonegTLD, Services, Popular119.74€19.74€20.10€
.armynoneFeatured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.cashnonegTLD, Money and Finance, Featured130.57€30.57€31.01€
.creditcardnonegTLD, Money and Finance, Featured1129.97€129.97€130.84€
.familynoneFeatured, Identity and Lifestyle122.94€22.94€23.67€
.healthcarenoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.linknonegTLD, Services, Popular, Interest19.59€9.59€9.95€
.nznone113.79€0.00€14.15€
.reportnonegTLD, Popular, Featured, Interest119.74€19.74€20.10€
.surfnoneLeisure and Recreation125.49€25.49€25.85€
.arq.brnone113.29€0.00€13.65€
.casinononeFeatured, Leisure and Recreation1131.06€131.06€131.93€
.cricketnoneFeatured, Interest, Sports126.49€26.49€3.55€
.fansnoneIdentity and Lifestyle, Sports164.69€64.69€65.05€
.helpnoneServices, Featured126.49€26.49€26.85€
.livenoneFeatured, Identity and Lifestyle122.94€22.94€23.67€
.onenoneNovelty19.59€9.59€9.95€
.republicannonegTLD, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.surgerynonegTLD, Services, Featured148.05€48.05€48.48€
.artnoneFeatured, Community, Arts and Entertainment112.69€12.69€13.05€
.cateringnonegTLD, Services, Popular, Featured, Food and Drink129.48€29.48€29.92€
.cruisesnonegTLD, Popular, Leisure and Recreation148.05€48.05€48.48€
.farmnonegTLD, Services, Popular, Featured, Business129.48€29.48€29.92€
.hiphopnoneArts and Entertainment1128.29€128.29€128.65€
.loannoneServices, Money and Finance125.49€3.19€3.55€
.ongnoneCommunity, Business138.19€38.19€38.55€
.restnonegTLD, Services, Popular, Food and Drink131.79€31.79€32.15€
.sxnone131.79€31.79€32.15€
.art.brnone113.29€0.00€13.65€
.ccnoneSpecialty, ccTLD, Popular110.59€10.59€10.95€
.cymrunoneGeographic115.89€15.89€16.25€
.fashionnoneFeatured, Identity and Lifestyle, Shopping125.49€25.49€25.85€
.hockeynoneFeatured, Interest, Sports148.05€48.05€48.48€
.loansnonegTLD, Services, Money and Finance, Featured186.54€86.54€87.27€
.onlinenoneFeatured, Technology132.89€32.89€26.85€
.restaurantnoneFeatured, Food and Drink148.05€48.05€48.48€
.systemsnonegTLD, Popular, Technology120.74€20.74€21.47€
.asianonegTLD, ccTLD, Geography, Popular113.29€13.29€13.65€
.centernonegTLD, Popular, Business120.74€20.74€21.18€
.dancenonegTLD, Popular, Leisure and Recreation121.84€21.84€22.27€
.feedbacknoneNovelty126.49€26.49€26.85€
.holdingsnonegTLD, Popular, Shopping148.05€48.05€48.48€
.lolnoneNovelty126.49€26.49€26.85€
.ooononeNovelty125.49€25.49€25.85€
.reviewnoneInterest125.49€25.49€3.55€
.tattoononegTLD, Services, Popular, Interest139.29€39.29€39.65€
.associatesnonegTLD, Popular, Featured, Business130.57€30.57€31.01€
.chatnoneFeatured, Technology129.48€29.48€29.92€
.datenoneIdentity and Lifestyle125.49€3.19€3.55€
.financenonegTLD, Services, Money and Finance, Featured148.05€48.05€48.48€
.holidaynonegTLD, Popular, Featured, Leisure and Recreation148.05€48.05€48.48€
.londonnonegTLD, Geographic143.49€43.49€43.85€
.org.cnnoneccTLD, Geography17.99€7.99€8.35€
.reviewsnonegTLD, Popular, Featured, Interest121.84€21.84€22.57€
.taxnonegTLD, Money and Finance, Featured148.05€48.05€48.48€
.attorneynoneServices, Featured150.23€50.23€50.67€
.cheapnonegTLD, Popular, Shopping129.48€29.48€29.92€
.datingnonegTLD, Popular, Featured, Identity and Lifestyle148.05€48.05€48.48€
.financialnonegTLD, Services, Money and Finance, Featured148.05€48.05€48.48€
.horsenonegTLD, Popular, Leisure and Recreation125.49€25.49€25.85€
.lottononeLeisure and Recreation11,591.99€1,591.99€1,592.35€
.org.innoneccTLD16.29€6.29€6.65€
.ripnoneFeatured, Novelty118.64€18.64€19.37€
.taxinoneServices, Featured, Community148.05€48.05€48.48€
.auctionnoneFeatured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.christmasnonegTLD, Popular, Interest164.69€64.69€65.05€
.denoneccTLD, Geography17.39€7.39€7.75€
.firm.innoneccTLD16.29€6.29€6.65€
.hospitalnoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.lovenoneFeatured, Identity and Lifestyle125.49€25.49€25.85€
.org.mxnone112.69€24.39€24.75€
.rocksnonegTLD, Featured, Novelty113.34€13.34€14.07€
.teamnoneFeatured, Interest, Sports129.48€29.48€29.92€
.audiononeFeatured, Arts and Entertainment, Shopping1128.29€128.29€128.65€
.churchnonegTLD, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.de.comnoneccTLD, Other126.49€20.19€20.55€
.fishnonegTLD, Popular, Featured, Leisure and Recreation129.48€29.48€29.92€
.hostnoneTechnology181.69€81.69€82.05€
.ltdnoneFeatured, Business120.74€20.74€21.47€
.org.nznoneccTLD, Geography120.19€0.00€20.55€
.rodeononegTLD, Popular, Interest, Sports125.49€25.49€25.85€
.technoneFeatured, Technology142.39€42.39€27.95€
.autononeServices, Featured, Shopping12,546.49€2,546.49€2,546.85€
.citynoneGeographic, Featured120.74€20.74€21.18€
.dealsnoneFeatured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.fishingnonegTLD, Popular, Featured, Leisure and Recreation125.49€25.49€25.85€
.hostingnoneServices, Featured, Technology1382.89€382.89€383.25€
.ltdanone137.09€37.09€37.45€
.org.runone14.79€0.00€5.15€
.runone14.79€0.00€5.15€
.technologynonegTLD, Popular, Technology119.74€19.74€20.10€
.avocat.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.claimsnonegTLD, Services, Featured148.05€48.05€48.48€
.degreenoneEducation, Featured142.59€42.59€43.02€
.fitnoneServices, Identity and Lifestyle125.49€25.49€25.85€
.housenonegTLD, Popular, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.luxurynonegTLD, Popular, Shopping1509.09€509.09€509.45€
.org.scnoneccTLD196.49€96.49€96.85€
.ru.comnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.telnonegTLD, Specialty, Sponsored113.79€13.79€14.15€
.bandnoneFeatured, Arts and Entertainment, Interest121.84€21.84€22.27€
.cleaningnonegTLD, Services, Popular, Featured148.05€48.05€48.48€
.deliverynoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.fitnessnonegTLD, Services, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.hownoneNovelty126.49€26.49€26.85€
.maisonnonegTLD, Popular, Featured, Real Estate148.05€48.05€48.48€
.org.uknoneccTLD, Geography17.79€0.00€8.15€
.runnoneFeatured, Interest, Sports119.74€19.74€20.10€
.tennisnoneFeatured, Community, Interest, Sports148.05€48.05€48.48€
.barnonegTLD, Geographic, Popular, Featured, Food and Drink163.59€63.59€63.95€
.clicknoneTechnology19.59€9.59€9.95€
.democratnonegTLD, Popular, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.flightsnonegTLD, Services, Popular, Leisure and Recreation148.05€48.05€48.48€
.hu.comnoneccTLD, Geography158.29€37.09€37.45€
.managementnonegTLD, Services, Popular, Business119.74€19.74€20.10€
.partnersnonegTLD, Popular, Featured, Business148.05€48.05€48.48€
.sa.comnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.theaternoneFeatured, Arts and Entertainment, Interest148.05€48.05€48.48€
.bar.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.clinicnonegTLD, Services, Featured148.05€48.05€48.48€
.dentalnonegTLD, Services, Featured148.05€48.05€48.48€
.floristnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.immononeFeatured, Community, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.marketnoneFeatured, Shopping128.39€28.39€28.97€
.partsnonegTLD, Popular, Featured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.salenoneFeatured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.theatrenoneArts and Entertainment, Interest1637.39€637.39€637.75€
.bargainsnonegTLD, Popular, Shopping129.48€29.48€29.92€
.clothingnonegTLD, Popular, Shopping129.48€29.48€29.92€
.dentistnoneServices, Featured150.23€50.23€50.67€
.flowersnoneServices, Featured1128.29€128.29€128.65€
.immobiliennonegTLD, Popular, Featured, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.marketingnonegTLD, Services, Popular, Featured, Business129.48€29.48€29.92€
.partynoneLeisure and Recreation125.49€3.19€3.55€
.salonnoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.tiendanonegTLD, Popular, Featured, Shopping148.05€48.05€48.48€
.beernoneFood and Drink125.49€25.49€25.85€
.cloudnoneFeatured, Technology120.19€10.59€10.95€
.desinoneGeographic115.89€15.89€16.25€
.fmnoneSpecialty, ccTLD, Geography1109.29€109.29€109.65€
.innoneccTLD, Geography18.59€8.59€8.95€
.marketsnoneShopping152.99€52.99€53.35€
.petnoneInterest114.89€14.89€15.25€
.sarlnoneFeatured, Business129.48€29.48€29.92€
.tipsnonegTLD, Services, Popular120.74€20.74€21.47€
.berlinnoneGeographic, Community144.59€44.59€44.95€
.clubnonegTLD, Popular, Identity and Lifestyle110.59€10.59€10.95€
.designnoneServices, Featured142.39€42.39€42.75€
.footballnoneFeatured, Interest, Sports119.74€19.74€20.10€
.in.netnone16.89€6.89€7.25€
.mbanoneEducation, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.photononegTLD, Services, Popular, Interest125.49€25.49€25.85€
.scnoneccTLD195.49€95.49€95.85€
.tiresnoneFeatured, Shopping186.54€86.54€87.27€
.bestnonegTLD, Popular, Novelty189.09€89.09€89.45€
.cnnoneccTLD, Geography17.99€7.99€8.35€
.diamondsnonegTLD, Popular, Shopping148.05€48.05€48.48€
.forsalenoneFeatured, Real Estate, Shopping129.48€29.48€29.92€
.ind.brnone113.29€0.00€13.65€
.menoneSpecialty, ccTLD, Geography125.49€25.49€25.85€
.photographynonegTLD, Services, Popular, Arts and Entertainment, Interest120.74€20.74€21.47€
.schoolnoneEducation, Featured129.48€29.48€29.92€
.todaynonegTLD, Popular, Novelty120.74€20.74€21.47€
.betnoneFeatured, Leisure and Recreation114.89€14.89€15.25€
.cn.comnoneccTLD, Geography137.09€37.09€37.45€
.dietnoneFeatured, Identity and Lifestyle1128.29€128.29€128.65€
.foundationnonegTLD, Popular, Business129.48€29.48€29.92€
.ind.innoneccTLD16.29€6.29€6.65€
.me.uknoneccTLD, Geography17.79€0.00€8.15€
.photosnonegTLD, Popular, Arts and Entertainment119.74€19.74€20.10€
.schulenonegTLD, Education, Featured119.74€19.74€20.10€
.tokyononegTLD, Geographic110.59€10.59€10.95€
.bidnonegTLD, Popular, Shopping, Leisure and Recreation125.49€3.19€3.55€
.co.comnonegTLD, Popular, Business125.49€25.49€25.85€
.digitalnonegTLD, Featured, Technology129.48€29.48€29.92€
.funnoneNovelty120.19€20.19€20.55€
.industriesnonegTLD, Popular, Featured, Business129.48€29.48€29.92€
.med.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.physiononeServices177.39€77.39€77.75€
.sciencenoneEducation, Interest125.49€25.49€3.55€
.toolsnonegTLD, Popular, Featured, Shopping130.57€30.57€31.01€
.bikenonegTLD, Popular, Shopping130.57€30.57€31.01€
.co.denone19.69€9.69€10.05€
.directnonegTLD, Services, Featured129.48€29.48€29.92€
.fundnonegTLD, Money and Finance, Featured148.05€48.05€48.48€
.inknonegTLD, Popular, Interest124.39€24.39€24.75€
.medianonegTLD, Popular, Featured, Technology129.48€29.48€29.92€
.picsnonegTLD, Services, Popular, Interest126.49€26.49€26.85€
.se.comnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.topnoneIdentity and Lifestyle18.49€5.29€5.65€
.bingononeFeatured, Leisure and Recreation148.05€48.05€48.48€
.co.innoneccTLD16.29€6.29€6.65€
.directorynonegTLD, Services, Popular119.74€19.74€20.10€
.furniturenonegTLD, Featured, Shopping148.05€48.05€48.48€
.institutenonegTLD, Services, Popular119.74€19.74€20.10€
.memorialnoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.picturesnonegTLD, Popular, Featured, Arts and Entertainment111.74€11.74€12.47€
.se.netnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.toursnoneServices, Featured, Leisure and Recreation148.05€48.05€48.48€
.biononeIdentity and Lifestyle158.29€58.29€58.65€
.co.nznoneccTLD, Geography120.19€0.00€20.55€
.discountnonegTLD, Featured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.futbolnonegTLD, Popular, Featured, Interest, Sports113.34€13.34€14.07€
.insurenonegTLD, Services, Featured148.05€48.05€48.48€
.mennoneNovelty125.49€3.19€3.55€
.pinknonegTLD, Popular, Novelty114.89€14.89€15.25€
.securitynoneServices, Featured12,546.49€2,546.49€2,546.85€
.townnonegTLD, Geographic, Featured129.48€29.48€29.92€
.оргnone111.69€11.69€12.05€
.blacknoneIdentity and Lifestyle, Novelty145.59€45.59€45.95€
.co.uknoneccTLD, Geography17.79€0.00€8.15€
.doctornoneServices, Featured187.64€87.64€88.37€
.fyinoneFeatured, Novelty119.74€19.74€20.10€
.internationalnonegTLD, Geographic, Popular119.74€19.74€20.10€
.menunonegTLD, Popular, Shopping131.79€31.79€32.15€
.pizzanoneFeatured, Food and Drink148.05€48.05€48.48€
.servicesnonegTLD, Services, Popular, Featured129.48€29.48€29.92€
.toysnonegTLD, Featured, Shopping148.05€48.05€48.48€
.us.comnoneccTLD, Other120.19€20.19€20.55€
.blackfridaynonegTLD, Popular, Shopping1128.29€128.29€128.65€
.coachnoneFeatured, Sports148.05€48.05€48.48€
.dognoneFeatured, Interest148.05€48.05€48.48€
.gallerynonegTLD, Popular, Arts and Entertainment119.74€19.74€20.10€
.investmentsnonegTLD, Services, Money and Finance, Featured186.54€86.54€87.27€
.miaminoneGeographic115.89€15.89€16.25€
.placenonegTLD, Geographic, Featured129.48€29.48€29.92€
.sexnoneAdult187.99€87.99€88.35€
.tradenonegTLD, Popular, Business125.49€3.19€3.55€
.uy.comnoneccTLD, Geography142.19€42.19€42.19€
.blognoneFeatured, Technology, Interest126.49€26.49€26.85€
.codesnonegTLD, Popular, Technology148.05€48.05€48.48€
.domainsnonegTLD, Popular, Technology129.48€29.48€29.92€
.gamenoneLeisure and Recreation1371.19€371.19€371.55€
.irishnoneIdentity and Lifestyle116.54€16.54€17.27€
.mnnoneccTLD140.29€40.29€40.65€
.plumbingnonegTLD, Popular, Shopping148.05€48.05€48.48€
.sexynonegTLD, Services, Popular, Interest151.99€51.99€52.35€
.tradingnoneFeatured, Business164.69€64.69€65.05€
.vacationsnonegTLD, Popular, Leisure and Recreation129.48€29.48€29.92€
.blog.brnone113.29€0.00€13.65€
.coffeenonegTLD, Popular, Food and Drink130.57€30.57€31.01€
.downloadnoneServices, Technology125.49€3.19€3.55€
.gamesnoneFeatured, Leisure and Recreation118.64€18.64€19.37€
.jetztnoneIdentity and Lifestyle120.74€20.74€21.47€
.mobinonegTLD, Specialty, Sponsored, Popular117.49€17.49€17.85€
.plusnoneFeatured, Novelty129.48€29.48€29.92€
.shikshanonegTLD, Education, Popular114.89€14.89€15.25€
.trainingnonegTLD, Services, Popular129.48€29.48€29.92€
.vcnoneccTLD131.79€31.79€32.15€
.bluenonegTLD, Popular, Novelty114.89€14.89€15.25€
.collegenoneEducation, Featured158.29€58.29€58.65€
.durbannoneGeographic121.19€21.19€21.55€
.gardennoneFeatured, Interest125.49€25.49€25.85€
.jewelrynoneFeatured, Shopping148.05€48.05€48.48€
.modanonegTLD, Featured, Shopping, Interest129.48€29.48€29.92€
.pokernoneFeatured, Leisure and Recreation145.59€45.59€45.95€
.shoesnonegTLD, Popular, Shopping148.05€48.05€48.48€
.travelnone1105.94€105.94€106.37€
.vegasnonegTLD, Geographic, Leisure and Recreation150.89€50.89€51.25€
.boutiquenonegTLD, Popular, Shopping129.48€29.48€29.92€
.com.aunoneccTLD, Geography111.69€0.00€12.05€
.earthnoneGeographic120.19€20.19€20.55€
.gb.comnoneccTLD162.79€38.09€38.09€
.jobsnonegTLD, Sponsored1121.99€121.99€122.35€
.momnoneFeatured, Identity and Lifestyle132.89€32.89€33.25€
.pornnoneAdult187.99€87.99€88.35€
.shopnoneFeatured, Community, Shopping131.79€31.79€32.15€
.tubenoneFeatured, Technology126.49€26.49€26.85€
.venturesnonegTLD, Popular, Shopping148.05€48.05€48.48€
.br.comnoneccTLD, Geography143.49€43.49€43.85€
.com.brnoneccTLD113.29€0.00€13.65€
.econoneFeatured, Community, Interest164.69€64.69€65.05€
.gb.netnoneccTLD111.69€11.69€12.05€
.joburgnoneGeographic121.19€21.19€21.55€
.moneynoneServices, Money and Finance, Featured129.48€29.48€29.92€
.pressnoneBusiness163.59€63.59€63.95€
.shoppingnoneFeatured, Shopping129.48€29.48€29.97€
.tvnoneSpecialty, ccTLD, Geography132.89€32.89€33.25€
.vetnoneServices, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.buildnonegTLD, Popular, Featured, Shopping163.59€63.59€63.95€
.com.cnnoneccTLD, Other17.99€7.99€8.35€
.eco.brnone113.29€0.00€13.65€
.gdnnone111.69€11.69€12.05€
.jpn.comnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.mortgagenoneServices, Money and Finance, Featured142.59€42.59€43.02€
.prononegTLD, Specialty, Sponsored114.89€14.89€15.25€
.shownoneFeatured, Arts and Entertainment129.48€29.48€29.92€
.uknoneccTLD, Geographic, Popular17.79€0.00€8.15€
.viajesnonegTLD, Popular, Featured, Technology148.05€48.05€48.48€
.buildersnonegTLD, Services, Popular, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.com.cononeccTLD, Other113.79€13.79€14.15€
.educationnonegTLD, Education, Popular119.74€19.74€20.10€
.gen.innoneccTLD16.29€6.29€6.65€
.juegosnoneFeatured, Interest1382.89€382.89€383.25€
.mus.brnone113.29€0.00€13.65€
.pro.brnone113.29€0.00€13.65€
.singlesnonegTLD, Popular, Shopping129.48€29.48€29.92€
.uk.comnoneccTLD, Other132.89€32.89€33.25€
.videononeFeatured, Arts and Entertainment121.84€21.84€22.57€
.businessnoneFeatured, Business19.14€9.14€9.50€
.com.denoneccTLD, Other17.39€7.39€7.75€
.emailnonegTLD, Services, Popular, Technology120.74€20.74€21.47€
.giftnonegTLD, Services, Popular, Interest116.99€16.99€17.35€
.jur.prononegTLD, Specialty, Sponsored1160.19€160.19€160.55€
.mxnone141.39€41.39€41.75€
.productionsnonegTLD, Services, Popular, Featured129.48€29.48€29.92€
.sitenoneFeatured, Technology124.39€24.39€20.55€
.uk.netnoneccTLD, Other158.29€37.09€37.45€
.villasnonegTLD, Popular, Real Estate148.05€48.05€48.48€
.buzznonegTLD, Popular, Identity and Lifestyle134.49€34.49€34.85€
.com.mxnoneccTLD, Other113.79€22.29€22.65€
.energynonegTLD, Services, Featured186.54€86.54€87.27€
.giftsnoneFeatured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.kaufennonegTLD, Featured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.nagoyanonegTLD, Geographic, Popular110.59€10.59€10.95€
.promononeShopping114.89€14.89€15.25€
.skinoneFeatured, Community, Interest, Sports139.29€39.29€39.65€
.universitynonegTLD, Education, Featured148.05€48.05€48.48€
.vinnoneServices, Featured148.05€48.05€48.48€
.bznoneccTLD, Geography120.19€20.19€20.55€
.com.runone14.79€0.00€5.15€
.eng.brnone113.29€0.00€13.65€
.givesnoneFeatured, Business, Interest129.48€29.48€29.92€
.kimnonegTLD, Popular, Identity and Lifestyle, Novelty114.89€14.89€15.25€
.navynoneFeatured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.propertiesnonegTLD, Popular, Featured, Real Estate129.48€29.48€29.92€
.soccernoneFeatured, Interest, Sports119.74€19.74€20.10€
.unononegTLD, Popular, Identity and Lifestyle115.89€15.89€16.25€
.vipnoneFeatured, Identity and Lifestyle113.79€13.79€14.15€
.visionnonegTLD, Popular, Featured, Identity and Lifestyle129.48€29.48€29.92€
.vodkanonegTLD, Popular, Food and Drink125.49€25.49€25.85€
.votenoneFeatured, Identity and Lifestyle163.59€63.59€63.95€
.votononeIdentity and Lifestyle163.59€63.59€63.95€
.voyagenonegTLD, Popular, Leisure and Recreation148.05€48.05€48.48€
.walesnoneGeographic115.89€15.89€16.25€
.wangnoneIdentity and Lifestyle19.59€9.59€9.95€
.watchnonegTLD, Popular, Featured, Shopping129.48€29.48€29.92€
.webcamnonegTLD, Popular, Technology125.49€25.49€3.55€
.websitenoneFeatured, Technology117.99€17.99€15.25€
.weddingnoneFeatured, Identity and Lifestyle125.49€25.49€25.85€
.wikinonegTLD, Popular, Interest124.39€24.39€24.75€
.wiki.brnone113.29€0.00€13.65€
.winnoneNovelty125.49€3.19€3.55€
.winenoneFeatured, Food and Drink148.05€48.05€48.48€
.worknoneServices16.89€6.89€7.25€
.worksnonegTLD, Services, Popular, Featured130.57€30.57€31.01€
.worldnoneGeographic, Featured129.48€29.48€29.97€
.wsnoneSpecialty, ccTLD123.29€23.29€23.65€
.wtfnonegTLD, Featured, Novelty129.48€29.48€29.92€
.xxxnonegTLD, Specialty, Sponsored187.99€87.99€88.35€
.xyznonegTLD, Popular, Novelty110.59€10.59€10.95€
.yoganoneFeatured, Interest, Sports126.49€26.49€26.85€
.za.comnoneccTLD, Other143.49€43.49€43.85€
.zonenonegTLD, Popular, Novelty130.57€30.57€31.01€